Kursplan för Hela resan: Profilkurs offshore

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Offshore profile course
 • KurskodSJM140
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75140
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Projekt 7,5 hp
Betygsskala: UG
7,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  135 hp inom sjökaptensprogrammet samt 45 hp från kurser i fartygsförlagd utbildning med nautisk inriktning.

  Syfte

  Kursen ska vidga studenternas förmåga inom alla delar av det operativa arbetet ombord som vaktstyrman.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  1. Utifrån ett befraktningsuppdrag planera en sjöresa samt en offshore operation med hänsyn till navigation, serviceuppdrag och samtlig dokumentation
  2. Genomföra en offshore operation som en del av ett bryggteam enligt gällande riktlinjer för offshore industrin 
  3. Genomföra en själv-bedömning på färdigheter och genomförande av en offshore operation  
  4. Genomföra en sjöresa som ensam styrman på bryggan 
  5. Redovisa dokumentation ifrån alla delar av resan i enlighet med branschstandard för kontrollorgan samt gällande riktlinjer för offshore service fartyg.

  Innehåll

  Planering och genomförande av en hel resa inom segmentet enligt gällande industristandards och riktlinjer.

  Organisation

  Projektarbete där studenten själv eller i grupp söker information, sammanställer och redovisar den kompletta planeringen med tillägg för offshore operationen.
  Obligatoriska simulatorkörningar i valda simulatorer för genomförande av vissa delar i resan.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  1. Presentation av dokumentationen för kontrollorgan enligt branschstandard - examinerar L 1 och L 5. 
  2. Obligatorisk närvaro på simulator övning i offshore miljö - examinerar L2 och L3. 
  3. Godkänt genomförande på simulator övning som ensam styrman - examinerar L4  

  STCW

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på kurstillfälle:
   • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Johan Hartler (sk96joha) till Mats Gruvefeldt (sk98grma) av Viceprefekt
    [Kurstillfälle 1]