Kursplan för Offshoreoperationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOffshore operations
 • KurskodSJM125
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0217 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
Betygsskala: TH
0 hp2 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0317 Laboration, del C 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp1 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

LNC301 Manövrering och girplanering
SJO596 Navigationssystem A
SJO302 Navigationssystem B

Syfte

Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till offshoresegmentet i relation till olika fartyg/installationer, arbetsmetodik, olika typer av operationer, HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö), is och till dynamisk positionering (DP). Detta som en grund för förståelse som studenterna kan utvecklas i och i förlängningen bidra till säkrare operationer offshore för juniorstyrmän.   

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Offshoreoperationer
 1. Förståelse för offshore området och olika operationer 
 2. Grundläggande förståelse om olika regelverk samt riktlinjer som omfattar offshore      industrin
 3. Tillämpa avancerad manövrering av olika framdrivningssystem 
 4. Förståelse för konceptet av säkra operationer genom ökad HSE kännedom
DP Induction-kurs (enligt Nautical Institute)
Vid kursen slut skall studenten ha uppnått kunskap om principerna för dynamisk positionering, skall kunna sätta upp ett DP system och en förståelse för den praktiska operation av tillhörande utrustning, inkluderande positioneringssystem. 

Han eller hon skall kunna relatera DP installation till andra system ombord, tex kraft genrering, manövrerings del, tillgängliga referenssystem och till typ av arbete. Han/hon skall också relatera DP operationer till yttre konditioner så som vind, sjö, ström samt fartygets rörelse.  

Innehåll

Offshoreoperationer
 • Generell introduktion till offshore sektorn och en beskrivning av olika typer av fartyg, operationer samt installationer. 
 • En generell beskrivning av olika regelverk och riktlinjer som industrin omfattas av
 • HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö) säkra operationer i offshore industrin
 • Operationer och manövrering av olika framdrivningssystem 
DP Induction-kurs kommer inkludera (enligt Nautical Institute):
 • Generella principer för dynamisk positionering 
 • De olika delarna av ett DP system
 • Datorer och kontroll system
 • Positioneringssystem 
 • Kursreferenser 
 • Vind sensorer samt andra referenser för yttre påverkan
 • Kraftgenerering och UPS systemet
 • Thrustrar och manövreringssystem 
 • Positioneringssystem och andra sensorer; deras principer för operation, användning, tillförlitlighet och begränsningar 
 • Praktisk hantering av ett DP system 
 • DP fartygs operationer. Risker associerade med olika typer av operationer, tex grund vatten och starkt tidvatten 
 • Kraftgenerering, fördelning samt management 
 • DP vakter samt vakt överlämning. Dokumentation. Kommunikation 

Organisation

Kursen kommer involvera två delar. Den första som fokuserar på offshore operationer i allmänhet och den andra delen som kommer innehålla en DP Induction kurs 

Offshore operationer kommer omfattas av lektioner, obligatoriska uppgifter samt någon eller några simulator övningar.

DP Induction kursen kommer vara totalt 5 dagar med ett blandat innehåll av teoretiska lektioner samt praktiska övningar. Denna kursen är det första steget i Nautical Institutes träningsschema för att bli en certifierad DP operatör (DPO). Institutionen för
Tillämpad Mekanik och Maritima Vetenskaper (M2) på Chalmers är ansvarig för att leverera kursen enligt krav från Nautical Institute. 
Vid slutet av kursen kommer studenten få välja om de vill genomföra ett online test som är ett krav i fall studenten vill bli godkänd på kursen. Om studenten genomför testet måste han eller hon köpa en DP logbok till inköpspris och Chalmers M2 kommer utfärda ett kurscertifikat. Genomför studenten inte testet kommer ändå studenten godkännas på hela kursen under förutsättningar att obligatoriska moment är genomnförda. 

Litteratur

DP Operations Handbook 
Se kurshemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Slutbetyget i kursen bestäms av inlämningsuppgift för offshore operationer 

Offshoreoperationer

 • Inlämningsuppgift som examinerar L1, L2 och L4 (Betyg: U, 3, 4 och 5)
 • Obligatorisk närvaro i simulator övning som examinerar L3
DP Induction-kurs
 • Online test mot Nautical Institute (U eller G)
 • Obligatorisk närvaro på alla lektioner samt praktiska övningar

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Monica Lundh (moan) till Mats Gruvefeldt (sk98grma) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]