Kursplan för Offshoreoperationer

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOffshore operations
 • KurskodSJM125
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75131
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning, del A 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0217 Inlämningsuppgift, del B 2 hp
  Betygsskala: TH
  2 hp
   0317 Laboration, del C 1 hp
   Betygsskala: UG
   1 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

    LNC301 Manövrering och girplanering
    SJO596 Navigationssystem A
    SJO302 Navigationssystem B

    Syfte

    Syftet med denna kurs är att introducera studenterna till offshoresegmentet i relation till olika fartyg/installationer, arbetsmetodik, olika typer av operationer, HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö), is och till dynamisk positionering (DP). Detta som en grund för förståelse som studenterna kan utvecklas i och i förlängningen bidra till säkrare operationer offshore för juniorstyrmän.   

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    Offshoreoperationer
    1. Förståelse för offshore området och olika operationer 
    2. Grundläggande förståelse om olika regelverk samt riktlinjer som omfattar offshore      industrin
    3. Tillämpa avancerad manövrering av olika framdrivningssystem 
    4. Förståelse för konceptet av säkra operationer genom ökad HSE kännedom
    DP Induction-kurs (enligt Nautical Institute)
    Vid kursen slut skall studenten ha uppnått kunskap om principerna för dynamisk positionering, skall kunna sätta upp ett DP system och en förståelse för den praktiska operation av tillhörande utrustning, inkluderande positioneringssystem. 

    Han eller hon skall kunna relatera DP installation till andra system ombord, tex kraft genrering, manövrerings del, tillgängliga referenssystem och till typ av arbete. Han/hon skall också relatera DP operationer till yttre konditioner så som vind, sjö, ström samt fartygets rörelse.  

    Innehåll

    Offshoreoperationer
    • Generell introduktion till offshore sektorn och en beskrivning av olika typer av fartyg, operationer samt installationer. 
    • En generell beskrivning av olika regelverk och riktlinjer som industrin omfattas av
    • HSE (Hälsa, Säkerhet och Miljö) säkra operationer i offshore industrin
    • Operationer och manövrering av olika framdrivningssystem 
    DP Induction-kurs kommer inkludera (enligt Nautical Institute):
    • Generella principer för dynamisk positionering 
    • De olika delarna av ett DP system
    • Datorer och kontroll system
    • Positioneringssystem 
    • Kursreferenser 
    • Vind sensorer samt andra referenser för yttre påverkan
    • Kraftgenerering och UPS systemet
    • Thrustrar och manövreringssystem 
    • Positioneringssystem och andra sensorer; deras principer för operation, användning, tillförlitlighet och begränsningar 
    • Praktisk hantering av ett DP system 
    • DP fartygs operationer. Risker associerade med olika typer av operationer, tex grund vatten och starkt tidvatten 
    • Kraftgenerering, fördelning samt management 
    • DP vakter samt vakt överlämning. Dokumentation. Kommunikation 

    Organisation

    Kursen kommer involvera två delar. Den första som fokuserar på offshore operationer i allmänhet och den andra delen som kommer innehålla en DP Induction kurs 

    Offshore operationer kommer omfattas av lektioner, obligatoriska uppgifter samt någon eller några simulator övningar.

    DP Induction kursen kommer vara totalt 5 dagar med ett blandat innehåll av teoretiska lektioner samt praktiska övningar. Denna kursen är det första steget i Nautical Institutes träningsschema för att bli en certifierad DP operatör (DPO). Institutionen för
    Tillämpad Mekanik och Maritima Vetenskaper (M2) på Chalmers är ansvarig för att leverera kursen enligt krav från Nautical Institute. 
    Vid slutet av kursen kommer studenten få välja om de vill genomföra ett online test som är ett krav i fall studenten vill bli godkänd på kursen. Om studenten genomför testet måste han eller hon köpa en DP logbok till inköpspris och Chalmers M2 kommer utfärda ett kurscertifikat. Genomför studenten inte testet kommer ändå studenten godkännas på hela kursen under förutsättningar att obligatoriska moment är genomnförda. 

    Litteratur

    DP Operations Handbook 
    Se kurshemsida.

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Slutbetyget i kursen bestäms av inlämningsuppgift för offshore operationer 

    Offshoreoperationer

    • Inlämningsuppgift som examinerar L1, L2 och L4 (Betyg: U, 3, 4 och 5)
    • Obligatorisk närvaro i simulator övning som examinerar L3
    DP Induction-kurs
    • Online test mot Nautical Institute (U eller G)
    • Obligatorisk närvaro på alla lektioner samt praktiska övningar

    STCW

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på kurstillfälle:
     • 2020-10-01: Examinator Examinator ändrat från Monica Lundh (moan) till Mats Gruvefeldt (sk98grma) av Viceprefekt
      [Kurstillfälle 1]