Kursplan för Sjötransport av kondenserade gaser

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTanker safety liquefied gases
 • KurskodSJO126
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75112
 • Max antal deltagare24
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 11 Jan 2021 em L
 • 07 Apr 2021 em L
 • 16 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för grundnivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Samma behörighet som det kursägande programmet.
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

För studenter på sjökaptensprogrammet

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO780 Sjötransport av tanklaster


För studenter på sjöingenjörsprogrammet

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SJO701 Strömningslära och termodynamik
SJO062 Ång- och kylanläggningar
SJO546 Skepps- och lastsäkerhet

Syfte

Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kondenserade gaser i bulk, både ombord på LNG- och LPG-fartyg. Kursen är inriktad på säkerhet ombord samt de operativa delarna med avseende på det nautiska befälets arbetsuppgifter. Godkänd kurs ger tillsammans med godkänd brandskyddsutbildning underlag för specialbehörighet ombord på fartyg som transporterar kondenserade gaser i bulk enl. 3 kap. 5§ förordning (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

1. Beskriva gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
2. Redogöra för termodynamiska lagar
3. Utföra förekommande termodynamiska beräkningar
4. Redogöra för systemen ombord på ett gastankfartyg
5. Beräkna lastintag
6. Hantera risker och säkerhet
7. Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

Innehåll

- Gasers fysikaliska och kemiska egenskaper
- Termodynamik
- Hantering av systemen ombord på gastankfartyg
- Risker och säkerhet
- Miljöpåverkan

Organisation

Obligatoriska kursmoment såsom föreläsningar, räkne- och simulatorövningar.

Litteratur

Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 1 (2006)
Olsson Neptun, Tomas (ed) Tanker Safety - Liquefied Gases, volume 2 (2019)

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-7.
För godkänt betyg krävs 80% rätt.
Obligatorisk närvaro på alla kursmoment.

Hjälpmedel vid tentamen
Kurskompendia volym 1-2, inkl. egna anteckningar i kurskompendia.
Typgodkänd kalkylator.

STCW

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten