Kursplan för Passagerarfartyg och krishantering

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPassenger ships and crowd and crisis management
 • KurskodSJM120
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 75142
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Övning 4,5 hp
Betygsskala: UG
4,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  LNC185 Avancerad säkerhet

  Syfte

  Syftet med kursen är att ge studenten förståelse och kunskaper om den operativa driften och ledarskapet ombord på ett passagerarfartyg, med speciellt fokus på fartygets nöd- och krisorganisation samt hantering av stora grupper passagerare och besättning. 

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i organisation och ledningsstrukturer ombord på passagerar- / kryssningsfartyg.
  - Kunskaper i policy och procedurer speciella förpassagerar- / kryssningsfartyg.
  - Kunskaper och praktiska färdigheter specifikt för fartygsoperationer förpassagerar- / kryssningsfartyg.
  - Teoretiska kunskaper i krishantering för behörighetskursen Crowd and Crisis Management, CCM 

  Innehåll

  - Passagerar- / kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur
  - Policy och procedurer för passagerar- / kryssningsfartyg
  - Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg
  - Krishantering (Crowd and Crisis Management, CCM)

  Organisation

  - Passagerarfartyg/Kryssningsfartygs organisation och ledningsstruktur. (Föreläsningar)

  - Policy och procedurer för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (Föreläsningar)

  - Simuleringar av specifika fartygsoperationer speciella för Passagerarfartyg/Kryssningsfartyg (simuleringar obligatorisk deltagande)

  - Krishantering - Crowd and Crisis Management, CCM (30 timmar, obligatoriskt deltagande)
  Fartygets säkerhetsorganisation (Föreläsning)
  - Katastrofer till sjöss
  - Katastrofpsykologi
  - Planera säkerhetsorganisationen och genomföra realistiska övningar
  - Utnyttja befintliga mänskliga och materiella resurser
  Optimalt utnyttjande av resurser (Föreläsning)
  - Ledarskap och beslutsfattande i konflikt och under stress
  - Situationsbedömning och åtgärder
  - Leda och dirigera besättning och passagerare i nödsituationer
  - Hantering av folkmassor
  - Motivera, uppmuntra passagerare och besättning samt inge förtroende
  Agerandet under och efter en nödsituation samt kontroll av passagerare och besättning vid en nödsituation samt teorin bakom kris och stresshantering (Föreläsning)
  - Posttraumatisk stress
  - Stressyndromen inklusive de akuta
  - Stressreaktioner
  - Förebygga och bemöta akut stress
  - Gruppen i stress och dess förväntade reaktioner
  - Psykisk eftervård i samband med olyckor
  - Debriefing: att lära av erfarenheten
  Kommunikation under och efter en nödsituation (Föreläsning)
  - Intern kommunikation
  - Kommunikationshinder och strategier
  - Information till passagerare
  - Media hantering

  Del av kursen - Krishantering / Crowd and Crisis Management, CCM - uppfyller kraven i TSFS 2011:116 Allmänna råd till bilaga 6 "Riktlinjer för utformning av utbildning i krishantering" för utfärdande av certifikat.

  Litteratur

  Magnusson, T. och Lewenhaupt, I (2013) Krisledarskap - Beredskap och hantering av kriser inom sjöfarten Jure Förlag ISBN 978-91-7223-518-2

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Godkänt på inlämningsuppgifter (U/G)


  Obligatorisk deltagande på simulering


  Obligatoriskt deltagande i Krishantering - Crowd and Crisis Management (CCM)

  STCW