Kursplan för Terresternavigation och sjömanskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTerrestrial navigation and seamanship
 • KurskodSJM005
 • Omfattning12 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75119
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 27 Okt 2020 em L
 • 04 Jan 2021 em L
 • 18 Aug 2021 em L_DATA
0216 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp
  0316 Tentamen, del C 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 11 Jan 2021 em L
  • 07 Apr 2021 fm L_DATA
  • 24 Aug 2021 em L_DATA
  0416 Övning, del D 1,5 hp
  Betygsskala: UG
  1,5 hp
   0516 Projekt, del E 1,5 hp
   Betygsskala: UG
   1,5 hp

    I program

    Examinator

    Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

    Behörighet

    Grundläggande behörighet för grundnivå
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Särskild behörighet

    Samma behörighet som det kursägande programmet.
    Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

    Kursspecifika förkunskaper

    Inga.

    Syfte

    Kursens syfte är att ge den studerande grundläggande kunskaper för att med ett mindre fartyg kunna navigera i kustfarvatten med terresta metoder. Vidare ges grundläggande kunskaper inom sjömanskap för att kunna hantera ett mindre fartyg.

    Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

    - Agera i enlighet med Chalmers Etikpolicy gällande studenter
    - Kunna morse och flagsignalering i enlighet med international code of signals
    - Förklara positionsbestämning med terrestra ortlinjer och dess noggrannhet.
    - Visa förmåga att utföra tidvattenberäkningar i alla hamnar
    - Visa förmåga att bestämma position med hjälp av terrestra ortlinjer.
    - Visa förmåga att göra ström- och avdriftskonstruktioner i sjökort med tidvatten.
    - Beskriva symboler och ljuskaraktärer i sjökort/ENC och nautiska publikationer.
    - Förklara korrektion av sjökort/ENC och publikationer
    - Tolka och tillämpa de internationella sjövägsreglerna i enkla trafiksituationer
    - Visa förmåga att bestämma magnetkompassen fel och applicera dessa i navigationen.
    - Förbereda och genomföra en reseplanering skärgårdsavsnitt.
    - Använda visuella- och radarmetoder för säker navigation i kustnära farvatten och skärgårdsavsnitt (mha frimärken, enslinjer, navigationslinje, parallellindex.)
    - Beskriva bemanning och vaktgång på ett modernt fartyg i olika situationer samt vilka arbetsuppgifter och vilket ansvar som vilar på respektive befattning
    - Beskriva och tillämpa procedurer och identifiera risker vid däcksarbete i samband med förtöjnings- och ankringsmanövrar samt göra en förtöjningsplan
    - Beskriva procedurer och risker vid däcksarbete i samband med koppling av bogserbåtar
    - Beräkna tid och utrymme som krävs för kursändring i öppet vatten
    - Beskriva propellerns, rodrets och bogpropellerns funktion och begränsningar
    - Beskriva ett fartygs manöveregenskaper utifrån dokument som finns på en fartygsbrygga och beskriva hur dessa egenskaper ändras i olika förhållanden
    - Beskriva hur fartygets kurs och fart måste anpassas då fartyget befinner sig i hårt väder
    - Hantera initialt, på ett korrekt sätt, nödsituationer som kan uppstå, bland annat vid man över bord, grundstötning och kollision
    - Beskriva hur ett fartygs underhåll planeras och organiseras, verktyg för underhållsarbete, förarbete och genomförande av målning och smörjning

    Innehåll

    - Teorin bakom positionsberäkningar m.h.a av fyrar, sjömärken, seglad distans och GPS
    - Planering av en resa ifrån A till B
    - Segling i farvatten och förhållande med ström och avdrift
    - Tidvatten teori och beräkningar
    - Instrumentkunskap
    - Genomförande av navigering i simulator
    - Bryggtjänst
    - Förtöjning och ankring
    - Fartygsmanövrering
    - Nödsituationer
    - Fartygsunderhåll

    Organisation

    Föreläsningar, övningar, simulatorpass och projektuppgifter.

    Litteratur

    Seamanship, Navigation advanced, Capt. Anwar (AN)
    Sjöfartsverket, Kort 1
    Övningskort Uv förare väst nr. 931/9313
    Övningskort för kustskeppare nr 93/61
    Sjömanskap
    The colregs guide

    Examination inklusive obligatoriska moment

    Tentamen
    Projektuppgift
    Godkänt deltagande på simuleringar och övningar

    STCW

    Kursplanen innehåller ändringar

    • Ändring gjord på tentamen:
     • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
      Beslut GRULG, plussning ej tillåten
     • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
      Beslut GRULG, plussning ej tillåten
     • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
      Beslut GRULG, plussning ej tillåten