Kursplan för Sjötransport av tanklaster

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCargo handling - transport of liquids by sea
 • KurskodSJO780
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75126
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: UG
6 hp
 • 02 Jun 2021 fm L
 • 09 Okt 2020 fm L
 • 24 Aug 2021 em L
0212 Övning, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM010 Introduktion till lasthantering och fartygs stabilitet

  Syfte

  Kursen syftar till att ge den studerande goda teoretiska kunskaper i hantering och transport av kemikalier, råolja och oljeprodukter i form av flytande bulkgods. Kursen är inriktad mot säkerhet ombord samt de operativa delar som rör det nautiska befälets arbetsuppgifter.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beskriva oljor och kemikaliers fysikaliska och kemiska egenskaper
  - Utföra last- och intagsberäkningar för oljor och kemikalielaster
  - Redogöra för de olika systemen ombord på respektive fartygstyp
  - Hantera risker och säkerhet
  - Bedöma fartyg- och lasters miljöpåverkan

  Innehåll

  - Olika tankfartygstyper
  - Petroleumkemi och oljors fysikaliska egenskaper
  - Kemiska hälsorisker
  - Statisk elektricitet
  - Relevant lagstiftning
  - Miljöpåverkan med avseende på lastens egenskaper
  - Nivåmätning och temperaturmätning
  - Rörsystem - Pumpar och pumpteori
  - "Vapour return"
  - Ventiler
  - Inertgas
  - COW
  - Tankrengöringssystem
  - Tanklastberäkningar
  - ISGOTT, TSG - ship/shore interface
  - Cargo Plans
  - Checklistor
  - Gasmätning - mätmetoder, instrumentteori och kalibrering
  - "Enclosed Spaces"
  - Rutiner och risker
  - Dagböcker och lastdokumentation
  - Vetting och CDI

  Organisation

  Föreläsningar, övningstillfällen och simulatorövningar.

  Litteratur

  Olsson Neptun, T (red) Sjötransport av tanklaster, volym 1-3, 2011

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen omfattande lärandemål 1-5, samt lärandemål för övningarna COS 1-5. Obligatorisk närvaro på samtliga moment samt föreläsningar. För godkänd tentamen krävs 80% korrekta svar.

  Hjälpmedel vid tentamen
  Kurskompendia, volym 1-3, typgodkänd kalkylator

  STCW

  • A-II/1 Ensure compliance with pollution- prevention requirements: Prevention of pollution of the marine environment and anti-pollution procedures
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJO114,SJO126,SJO765,
  • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship construction
   Ingår även i kurs:SJM010,
  • A-II/1 Maintain seaworthiness of the ship: Ship stability
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,
  • A-II/1 Monitor the loading, stowage, securing, care during the voyage and the unloading of cargoes: Cargo handling, stowage and securing
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJO126,SJO880,
  • A-II/2 Control trim, stability and stress
   Ingår även i kurs:SJM010,SJM050,SJM075,SJM145,SJO765,
  • A-II/2 Plan and ensure safe loading, stowage, securing, care during the voyage and unloading of cargoes
   Ingår även i kurs:MMS055,SJM035,SJM050,SJM140,SJO126,SJO880,