Kursplan för Oceannavigering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-16 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnOcean navigation
 • KurskodSJO775
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75167
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
4,5 hp
 • 02 Jun 2021 fm L_DATA
 • Kontakta examinator
 • 26 Aug 2021 fm L_DATA
0212 Övning, del B 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM001 Nautisk matematik
  SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
  SJM020 Meteorologi och oceanografi

  Syfte

  Att ge studenten kunskap om oceannavigering, framförallt inom astronomisk navigation, storcirkelnavigering samt weather routing.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Beräkna sin position och kontrollera fartygets kompasser med hjälp av himlakropparna samt bedöma noggrannheten i resultatet.
  - Använda weather routing programvara
  - Planera en oceanpassage med avseende på tid, väderprognos och statistik.
  - Beräkna olika storcirkelrutter.

  Innehåll

  Astronomisk navigation
  Navigationshistorik och bakomliggande teori, repetition av jordens koordinatsystem, sfärisk trigonometri, tidberäkningar, astronomiska ortlinjer och positionering samt kompasskontroll m.h.a. himlakroppar.

  Storcirkelnavigering
  Sfärisk trigonometri, koordinatsystem, loxodromer, ren storcirkelnavigering, vertex, kompositsegling.

  Weather routing/passage plan
  Väderkartor, väderprogramvara, områden med is, oceanpassage

  Organisation

  Undervisningen består av föreläsningar, övningar och projektuppgifter samt obligatoriska tester på webbaserad lärplattform.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  66% Ticking per tillfälle (vid frånvaro lämnas lösningar in i förväg via mail)
  Godkänd Weather routing labb
  Godkänd Projektuppgift

  Skriftlig Individuell tentamen (U,3-5)

  Hjälpmedel vid tentamen
  - Transportörer
  - Passare
  - Typgodkänd miniräknare

  STCW

  Kursplanen innehåller ändringar

  • Ändring gjord på tentamen:
   • 2021-04-09: Tentamenstid Tentamenstid ändrat från Eftermiddag till Förmiddag av lina haglund
    [2021-08-26 4,5 hp, 0112]
   • 2021-04-08: Tentamenslängd Tentamenslängd ändrat från 4 timmar till 6 timmar av examinator
    [2021-06-02 4,5 hp, 0112]