Kursplan för Trafiksituationer

Kursplan fastställd 2019-02-13 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCollision avoidance
 • KurskodSJM015
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75129
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 2 hp
Betygsskala: UG
2 hp
  0216 Tentamen, del B 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
  • 03 Jun 2021 fm L
  • 09 Okt 2020 fm L
  • 25 Aug 2021 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

  SJM005 Terresternavigation och sjömanskap

  Syfte

  Kursen syftar till att ge studenten grundläggande färdigheter för att kunna hantera trafiksituationer till sjöss och undvika kollision.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Tillämpa de internationella sjövägsreglerna genom att identifiera, analysera och agera i trafiksituationer i öppet hav
  - Förklara radarns ARPA-funktion samt dess begränsningar.
  - Förklara och jämföra information ifrån visuella- och radarobservationer samt AIS-information
  - Utvärdera radarekon i såväl sann som relativ rörelse.
  - Tillämpa användandet av dagböcker för navigering

  Innehåll

  Analys av trafiksituationer
  Internationella sjövägsreglerna
  Manuell radarplotting
  Funktion och begränsningar för radarns ARPA-funktion
  Radarteori
  Dagböcker

  Organisation

  Föreläsningar
  Övningar
  Simulatorövningar

  Litteratur

  Anges i kurs-pm.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Skriftlig tentamen
  Praktiskt kompetenstest i simulator
  Deltagande på obligatoriska moment

  STCW