Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan.
Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor.

Key dates
How to apply to Chalmers Master's programmes

40 Master's programmes at Chalmers

Chalmers dokumentationskrav (på Chalmers engelska webbplats)

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för tillträde till studier på ett masterprogram (avancerad nivå) är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen (minimum tre år/180 högskolepoäng) inom Naturvetenskap, Ingenjörsvetenskap, Teknik eller Arkitektur. Du som läser på sista terminen kan bli antagen om du har lägst 150hp och kompletterar med ett intyg från ditt lärosäte, läs om Chalmers krav nedan under rubriken "Pågående studier? Ett intyg från ditt lärosäte krävs". Om du blir antagen under pågående studier kommer Chalmers antagning senare kontrollera att du ansökt om examen på ditt hemuniversitet och att en examen som uppfyller grundläggande behörighet för avancerad nivå är registrerad i Ladok.

Särskild behörighet

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns krav på engelskkunskaper samt programspecifika kurskrav.

De programspecifika kurskraven kan uppfyllas genom en eller flera avklarade kurser i ditt grundutbildningsprogram eller genom en eller flera fristående kurser.
Samtliga kurser som finns registrerade som avklarade och med lägst betyget godkänt/3 i Ladok, senast 3 veckor efter sista kompletteringsdag i aktuell antagningsomgång för anmälan till masterprogram beaktas.

Specifika kurskrav för Chalmers masterprogram (på Chalmers engelska webbplats)
Viktiga datum/Key dates (på Chalmers engelska webbplats)

Krav på goda kunskaper i engelska
Behörighetskravet i engelska är gymnasiekursen Engelska 6/B (eller motsvarande), med lägst betyget E/G. Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto (dina sidor) på antagning.se. Kravet kan också uppfyllas genom vissa test eller tidigare akademiska studier.

Chalmers dokumentationskrav gäller alla sökande

Du ska komplettera din anmälan på antagning.se enligt den lista som finns Chalmers engelska webbplats.

Du måste ladda upp kursbeskrivningar för samtliga kurser du åberopar för att uppfylla de programspecifika kurskraven.

Du som har pågående studier måste även komplettera med Chalmers obligatoriska intyg om förväntad examen, skriv ut blanketten via länken nedan.

Observera att det enda undantaget från Chalmers lista gäller kravet på att ladda betygsutdrag och examensbeviset från grundutbildningen (kandidat, högskoleingenjör), i de fall detta är registrerat i Ladok.

Chalmers dokumentationskrav (på Chalmers engelska webbplats)
Intyg om förväntad examen innevarande läsår (pågående studier)

Inga dokument ska skickas med post eller e-post till Chalmers. Följ instruktionerna på antagning.se om hur du laddar upp dokument på din anmälan.

Intyg om förväntad examen (är en obligatorisk bilaga för dig utan examen) + 150hp i Ladok

Om du inte har en behörighetsgivande examen registrerad i Ladok kräver Chalmers att du bifogar intyget om förväntad examen, se ovan.
Det krävs också att du har minst 150hp (av 180hp) inrapporterat i Ladok som avklarat, inom ditt behörighetsgivande program.
Om samtliga uppgifter som ska uppges i Chalmers intyg framgår av annat/andra intyg från lärosätet  godtas detta.
Det är till ditt hemuniversitet du vänder dig för att få intyget undertecknat. Chalmers godtar inte poäng i Ladok som enda underlag, detta styrker inte att grundläggande behörighet för avancerad nivå kan uppfyllas innan kommande hösttermin.
Du som studerar på en längre utbildning (t.ex. civilingenjör eller arkitekt 300hp) och inte kan ansöka om en mellanliggande examen för att lärosätet inte utfärdar sådan, ska med ovan intyg styrka att dina studieresultat motsvarar lägst en kandidatexamen (omfattande lägst 3 år och 180hp). Tillägg får göras på blanketten, vid behov.

Sen anmälan

Efter sista anmälningsdag i januari finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan till något eller några av Chalmers masterprogram. Chalmers generella regler kring sen anmälan finns på Chalmers engelska webbsidor.
Är ditt anmälningsalternativ struket på grund av obehörighet?
Du som blivit struken i urvalet för att du var obehörig kan göra en sen anmälan om programmet fortfarande är öppet. Men tänk på att du då måste ha fått det du saknade (din behörighet) inrapporterad i Ladok först, det finns ingen kompletteringstid vid sen anmälan.

Late application

Publicerad: on 02 sep 2020.