Anmälan och behörighet till Chalmers masterprogram

Specifik kompletterande information för dig med svensk grundutbildning finns på den här sidan.
Generell information som gäller alla sökande finns på Chalmers engelska webbsidor.

Viktiga datum (enbart på engelska)
Anmälan till Chalmers Masterprogram (enbart på engelska)

Chalmers har runt 40 Masterprogram (enbart på engelska)
Lärande och ledarskap, gymnasielärare (enbart på svenska)

Grundläggande behörighet

Det grundläggande behörighetskravet för tillträde till studier på avancerad nivå (masterprogram) är en kandidat- eller högskoleingenjörsexamen. Examen ska vara utfärdad och baseras på minimum tre år/180hp inom Naturvetenskap, Ingenjörsvetenskap, Teknik eller Arkitektur.

Du som inte har en utfärdad examen kan bli antagen om du läser på den sista terminen, har lägst 150hp inom ett behörighetsgivande program och kompletterar med ett intyg från ditt lärosäte. Läs om Chalmers krav på intyg nedan under rubriken Saknar du en utfärdad examen om minst 180hp?

Om du blir antagen utan en utfärdad examen kommer Chalmers antagning senare kontrollera att du har fått en examen som uppfyller grundläggande behörighet för avancerad nivå (masterprogram) registrerad som utfärdad i Ladok. Saknas detta kan du inte få en mastersexamen utfärdad av Chalmers.

Särskild behörighet

Utöver det grundläggande behörighetskravet finns vanligen programspecifika krav såsom kurskrav, portfolio eller intervju samt engelska 6.

De programspecifika kraven kan uppfyllas genom en eller flera avklarade kurser i ditt grundutbildningsprogram eller genom en eller flera fristående kurser. Samtliga kurser som finns registrerade som avklarade och med lägst betyget G/3 i Ladok, senast den 20 februari beaktas.

Om det masterprogram du söker har kurskrav, är det obligatoriskt att ladda upp kursbeskrivningar för samtliga av dina avklarade kurser som kan uppfylla dessa.
Specifika kurskrav för Chalmers masterprogram (enbart på
på engelska)

Engelska 6 är ett särskilt behörighetskrav

Behörighetskravet i engelska är Engelska 6 med lägst betyg E. Kontrollera att ditt gymnasiebetyg finns registrerat på ditt konto på antagning.se. Kravet kan också uppfyllas genom vissa test eller tidigare akademiska studier med undervisningsspråk engelska.

Saknar du en utfärdad examen om minst 180hp?

Om du inte har en behörighetsgivande examen registrerad i Ladok krävs att du bifogar Chalmers intyg om förväntad examen innevarande läsår.
Ett undantag kan beviljas om du har minst 150hp inom ett program som leder till kandidat- eller högskoleingenjörsexamen samt komplettera med Chalmers obligatoriska intyg om förväntad examen. Undantag beviljas endast om fordringarna för en sådan examen kan uppfyllas innan masterprogrammet startar. Utan intyget är du obehörig.
Du som studerar på en längre utbildning (t.ex. civilingenjör eller arkitekt 300hp) och inte kan ansöka om en mellanliggande examen, måste styrka intyget om förväntad examen att dina studieresultat motsvarar lägst en kandidatexamen (omfattande lägst 3 år och 180hp). Tillägg får göras på blanketten.
Om samtliga uppgifter i Chalmers intyg framgår av annat/andra intyg från lärosätet  godtas detta.
Det är till ditt hemuniversitet du vänder dig för att få intyget undertecknat. Resultatintyg hämtat från Ladok godtas inte som ett intyg om förväntad examen.
Det finns två versioner av samma intyg om förväntad examen innevarande läsår (pågående studier)
Version 1 kan du skriva ut, intyget fylls i för hand av din kontaktperson. Du ansvarar för att ladda upp det på ditt konto på antagning.se i tid.
Version 2  har fält som kan fyllas i via datorn, spara ner version 2, mejla din kontaktperson som fyller i det digitalt och mejlar tillbaka det till dig. Du ansvarar för att ladda upp det på ditt konto på antagning.se i tid.

Intyg om förväntad examen innevarande läsår (fylls i digitalt, kan mejlas)

Chalmers dokumentationskrav gäller alla sökande

Du ska komplettera din anmälan på antagning.se enligt den lista som finns på sidan över Chalmers dokumentationskrav. Kravet på att ladda upp obligatoriska dokument gäller även dig med en utbildning från ett svenskt lärosäte. Akademiska svenska meriter så som avklarade kurser med betyg samt utfärdad examen vilka syns under Meriter på Mina sidor på antagning.se, behöver inte laddas upp. Du måste ladda upp kursbeskrivningar med kursinnehåll samt kursmål, för samtliga kurser du åberopar för att uppfylla de programspecifika kurskraven.

Du som har pågående studier (examen är inte utfärdad och inte registrerad i Ladok) måste komplettera din anmälan med Chalmers obligatoriska intyg om förväntad examen, se rubriken ovan Saknar du en utfärdad examen om minst 180hp?

Har du meriter från flera lärosäten som inte är tillgodoräknade inom ditt program måste du komplettera intyget med information som styrker vilka kurser som kan ingå i ditt program. Alla intyg måste vara underskrivna av behörig personal på ditt lärosäte för att godtas.
Chalmers dokumentationskrav (enbart på engelska)

Högskolepoäng och avklarade kurser från svenska lärosäten

Resultatintyg med avklarade kurser och högskolepoäng från svenska lärosäten behöver inte laddas upp på kontot om dessa är registrerade i Ladok och identiskt svenskt personnummer (personnummer) eller interimsnummer används både i Ladok och på antagning.se när anmälan görs. Utan identiskt ID på antagning.se överförs inga akademiska meriter från Ladok. I det fallet måste en utskrift laddas upp på kontot i tid (senast sista kompletteringsdag) av den sökande. Den som ansöker via antagning.se kan själv kontrollera akademiska meriter överförda från Ladok.
Äldre svenska akademiska meriter finns inte alltid registrerade i Ladok, den sökande måste alltid själv kontrollera om de akademiska meriterna är registrerade på antagning.se (senast sista kompletteringsdag) och om inte, ladda upp resultatintyg med avklarade kurser och högskolepoäng samt examensbevis senast sista kompletteringsdag.
Sista kompletteringsdag gäller alla akademiska meriter (d.v.s. prestationen ska ha genomförts senast sista kompletteringsdag).
Chalmers antagning kontrollerar inrapporterade meriter i Ladok fram till och med 20 februari.
Efter sista anmälningsdag i januari finns i vissa fall möjlighet att göra en sen anmälan till något eller några av Chalmers masterprogram. Chalmers generella regler kring sen anmälan finns på Chalmers engelska webbsidor.
Är ditt anmälningsalternativ struket på grund av obehörighet?
Du som blivit struken i urvalet för att du var obehörig kan göra en sen anmälan om programmet fortfarande är öppet. Men tänk på att du då måste ha fått det du saknade (din behörighet) inrapporterad i Ladok först, det finns ingen ytterligare kompletteringstid vid sen anmälan.

Sen anmälan (enbart på engelska)

Sidansvarig Publicerad: to 03 dec 2020.