Byta till Chalmers ​- Senare del av program​

Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola/universitet men vill byta till ett nytt program har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program kan du anmäla dig till inför både höstterminen och vårterminen.

Anmälan

Obs: Tänk på att ett program kan vara listat på antagning.se med två olika anmälningskoder. Läs noga eftersom både senare del av program (EJ åk 1) samt anmälan till årskurs 1 listas samtidigt inför höstterminen (på vårterminen listas dock bara senare del av program). Du har möjlighet att söka maximalt tre (senare del av ) program per termin. Ett eller flera program kan vara undantagna på grund av platsbrist, då är de inte valbara, och annonseras inte inför kommande termin på antagning.se.

Tips vid anmälan inför hösttermin
Anmälan till både senare del och årskurs 1 på ett och samma program ökar dina chanser att antas
Eftersom du själv inte kan avgöra om Chalmers kommer att bedöma att du kan tillgodoräkna dig minst 35hp (och därmed kan anses uppfylla ett av behörighetskraven för senare del) rekommenderar vi att du maximerar dina möjligheter genom att söka årskurs 1 på samma program, men i andra hand! Observera att anmälan till årskurs 1 är endast möjlig inför höstterminen. Om ett visst program inte erbjuder anmälan till senare del inför höstterminen finns alltid möjligheten att göra en anmälan till årskurs 1, för att - om du blir antagen - kunna få ev. tidigare avklarade kurser prövade för ev. tillgodoräknande.

Behörighet och tillgodoräknanden

För att uppfylla den särskilda behörigheten gäller:

Samma behörighetskrav som för programmet (årskurs 1)
Läs mer på respektive programsida på chalmers.se

samt

Akademiska kurser om minst 35hp som kan tillgodoräknas inom årskurs 1 och 2 på sökt program. Observera att 35hp ska vara hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs.

Det är Chalmers utbildningssekreterare som bedömer hur många högskolepoäng som kan bli aktuellt att tillgodoräkna. Den slutgiltiga bedömningen av och beslutet om vilka kurser som du kan få tillgodoräknade kan inte göras förrän du blivit antagen och har påbörjat programmet. Chalmers kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid kommer att bli.

Det kan finnas ytterligare krav utöver grundläggande och särskild behörighet

Chalmers bilaga samt kursplaner är obligatoriska dokument till din anmälan

För dig som har en utbildning från annat lärosäte än Chalmers  är det obligatoriskt att bifoga Chalmers bilaga  (länk till bilagan finner du nedan) samt kursplaner från dina tidigare avklarade akademiska kurser till din anmälan.

  • En anmälan som saknar bilagan eller kursplanerna anses inte vara komplett (den är ogiltig) och kommer att strykas.
  • En anmälan som saknar en aktuell bilaga inkommen under anmälningstiden för aktuell antagningsomgång (se datum nedan) anses inte vara komplett även i de fall det finns kursplaner (inkomna i aktuell antagningsomgång eller tidigare). Anmälan kommer att strykas.

Bilagan samt kompletterande kursplaner ska finnas tillgängliga på ditt konto på antagning.se senast sista dag för anmälan. Endast kursplaner för de kurser du har angivit i bilagan ska bifogas. Om någon/några kurser som du tar med i bilagan ännu inte har avslutats, ska detta tydligt anges. Då beaktas även de resultat som rapporterats i Ladok sista dag för komplettering för de kurserna.

Bilaga till anmälan till senare del av program på Chalmers
Observera att bilagan ej gäller Chalmerister.

Sökfunktion för Programplan och Utbildningsplan (öppnas i nytt fönster)
Använd sökfunktionen för att leta efter aktuell programplan och utbildningsplan för det program på Chalmers som du ska göra en anmälan till.

Sista dag för anmälan gäller anmälan på antagning.se, bilagan samt kompletterande kursplaner
  • Inför höstterminen görs anmälan normalt under perioden 15 mars-15 april
  • Inför vårterminen görs anmälan normalt under perioden 15 september-15 oktober
Sista dag för komplettering gäller enbart rapporterade högskolepoäng i Ladok
  • Inför höstterminen är sista kompletteringsdag normalt den 20 juni
  • Inför vårterminen är sista kompletteringsdag normalt den 1 december

Läs mer om viktiga datum på antagning.se (datumen kan variera från år till år)

antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på sökt program tillämpas urval. Urvalsmetoden bygger på värdering av, för sökt program relevanta, högskolekurser och betyg samt studietakt. Värderingen ligger till grund för det meritvärde som den sökande konkurrerar med.

Kom ihåg att tacka JA!

Har du blivit erbjuden en plats på Chalmers måste du tacka ja för att behålla platsen. Hur du tackar ja samt aktuellt datum för sista svarsdag kan du läsa mer om på antagning.se

För dig som erbjuds senare del av program kan vi inte garantera heltidsstudier. Vidare kan vi aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid vid Chalmers kommer att bli.

Antagningsbesked

Beskedet kommer att publiceras på ditt konto (datumen kan variera från år till år).

Alla viktiga datum finns på antagning.se

Kontakt

Kontakta gärna studievägledaren för det program du är intresserad av.

Fler alternativ?

Om du är behörig att läsa på avancerad nivå ska du söka direkt till Chalmers masterprogram
Läs mer på chalmers.se/master här

Läser du på ett grundnivåprogram på Chalmers idag?
Du har tre valmöjligheter varav anmälan till senare del och årskurs 1 via antagning.se beskrivs på denna sida. Den tredje möjligheten är att ansöka om ett s k byte (årskurs 1), vilket endast omfattar dig som idag har påbörjat studier i årskurs 1 på ett grundnivåprogram eller på Tekniskt basår.
Läs mer på Chalmers Studentportal

Publicerad: to 14 okt 2010. Ändrad: on 21 nov 2018