Senare del av program​

Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola men vill byta program eller högskola, har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program kan du anmäla dig till inför både höstterminen och vårterminen. Den som antas påbörjar årskurs 2 eller 3 när studieplaneringen har gjorts.

Anmälan

Anmäl dig till rätt alternativ - senare del av program (EJ åk 1)

Tänk på att programmet du vill söka kan vara valbart på antagning.se med två olika anmälningskoder. Läs noga vad som står på anmälningsalterantivet. Du kan inte ändra efter att anmälan stängt.
Chalmers kommer att annonsera både senare del av program (EJ åk 1) och anmälan till årskurs 1 till flera program* till höstterminen. (Till vårterminen är endast alternativet senare del av program (EJ åk 1) valbart.)
Du har möjlighet att söka maximalt tre alternativ av senare del av program. Lägger du till fler styks de underliggande.
*) Vissa program i Chalmers ordinarie programutbud kan vara undantagna på grund av platsbrist, de är då inte valbara (och publiceras inte på antagning.se).

Tips vid anmälan inför hösttermin

Anmälan till både senare del och årskurs 1 på ett och samma program ökar dina chanser att antas
Du kan inte få något förhandsbesked om hur många högskolepoäng som du kan få tillgodoräknat om du blir antagen. Vi rekommenderar att maximerar dina möjligheter genom att söka årskurs 1 på samma program. Prioritera senare del (EJ åk 1) i först hand och årskurs 1 i andra hand i din anmälan.

Behörighet och tillgodoräknanden

För att uppfylla behörigheten krävs

1. samma behörighetskrav som för programmet (årskurs 1)
Läs mer på respektive programsida på chalmers.se

samt
2. Akademiska kurser om minst 35hp som kan tillgodoräknas inom årskurs 1 och 2 på sökt program. Chalmers godkänner hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs.*

3. Ska du söka Samhällsbyggnad 180 hp/300hp, Sjökapten eller Sjöingenjör 180hp?
För dessa program finns det även kurskrav.
Läs mer här om ytterligare behörighetskrav för 4 program

*) Det är Chalmers utbildningssekreterare som prövar hur många högskolepoäng som kan bli aktuellt att tillgodoräkna och om dessa kan utgöra ”minst 35 hp av de obligatoriska kurserna ur de två första årskurserna vid det sökta programmet”, detta förhandsbesked för att kunna genomföra ett urval. Den slutgiltiga bedömningen av och beslutet om vilka kurser som en sökande kan få tillgodoräknade för, kan inte göras förrän sökande är antagen och har påbörjat programmet.
Chalmers kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång den sökandes/studentens utbildningstid vid Chalmers kommer att bli.

Bilaga och kursplaner är obligatoriska dokument till din anmälan

För dig som har en utbildning från annat lärosäte än Chalmers  är det obligatoriskt att bifoga avsedd bilaga samt kursplaner från dina tidigare avklarade akademiska kurser till din anmälan. Om du söker fler program, måste du skicka in en bilaga per program.

Du måste ladda upp kursplaner i PDF-format både på originalspråk och i en officiell översättning till svenska eller engelska. Du kan inte ladda upp en länk som hänvisar till en sida med kursplaner, utan du måste ladda upp kursplanen i PDF-format.

Senast sista dag för anmälan måste du ha laddat upp ifylld bilaga och kompletterande kursplaner (och eventuella översättningar). Endast kursplaner för de kurser som du har angivit i bilagan ska bifogas. Om någon/några kurser som du tar med i bilagan ännu inte har avslutats, ska detta tydligt anges. Då beaktas även de resultat som rapporterats i Ladok sista dag för komplettering för de kurserna.

  • Anmälan utan bilaga eller kursplan anses inte komplett och kommer att strykas (den är ogiltig).
  • Anmälan utan bilaga anses inte komplett även om kursplaner inkommit i aktuell eller tidigare antagningsomgång. Anmälan kommer att strykas.
Observera att bilagan ej gäller Chalmerister.
Använd sökfunktionen nedan för att leta efter aktuell programplan och utbildningsplan för det program på Chalmers som du ska göra en anmälan till.
Sökfunktion för Programplan och Utbildningsplan

Sista dag för anmälan och komplettering

Det är samma sista datum för anmälan på antagning.se som för den obligatoriska bilagan och kompletterande kursplaner. Anmälan görs normalt sett under perioderna:
  • Inför höstterminen: 15 mars-15 april
  • Inför vårterminen: 15 september-15 oktober
Sista dag för komplettering enligt antagning.se gäller enbart rapporterade högskolepoäng i Ladok, vanligtvis:
  • Inför höstterminen: slutet av juni, kontrollera exakt datum innevarande år.
  • Inför vårterminen: början av december, kontrollera exakt datum innevarande år.
Årets datum hittar du på antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på sökt program tillämpas urval. Urvalsmetoden bygger på värdering av, för sökt program relevanta, högskolekurser och betyg samt studietakt. Värderingen ligger till grund för det meritvärde som den sökande konkurrerar med.

Antagningsbesked

Beskedet kommer att publiceras på ditt konto.

Viktiga datum finns på antagning.se

Kom ihåg att tacka JA!

Har du blivit erbjuden en plats på Chalmers måste du tacka ja för att behålla platsen. Hur du tackar ja samt aktuellt datum för sista svarsdag kan du läsa mer om på antagning.se

För dig som erbjuds en plats på senare del av program kan vi inte garantera heltidsstudier. Vidare kan vi aldrig i förväg säga exakt hur lång din utbildningstid vid Chalmers kommer att bli.

Fler alternativ?

Om du är behörig att läsa på avancerad nivå ska du söka direkt till Chalmers masterprogram.
Läs mer på chalmers.se/master

Läser du på ett grundnivåprogram på Chalmers idag? Då har du tre valmöjligheter varav anmälan till senare del och årskurs 1 via antagning.se beskrivs på denna sida. Den tredje möjligheten är att ansöka om ett s k byte (årskurs 1), vilket endast omfattar dig som idag har påbörjat studier i årskurs 1 på ett grundnivåprogram eller på Tekniskt basår.

Läs mer på Chalmers Studentportal

Sidansvarig Publicerad: ti 15 sep 2020.