Senare del av program​

Du som har påbörjat ett program på grundnivå på Chalmers eller en annan högskola men vill byta program eller högskola, har möjlighet att söka det som kallas för senare del av program. Senare del av program kan du anmäla dig till inför både höstterminen och vårterminen. Den som antas påbörjar årskurs 2 eller 3 när studieplaneringen har gjorts.

Anmälan

Anmäl dig till rätt alternativ - senare del av program (EJ åk 1)

Tänk på att programmet du vill söka kan vara valbart på antagning.se med två olika anmälningskoder. Läs noga vad som står på anmälningsalterantivet. Du kan inte ändra efter att anmälan stängt.
Chalmers kommer att annonsera både senare del av program (EJ åk 1) och anmälan till årskurs 1 till flera program* till höstterminen. (Till vårterminen är endast alternativet senare del av program (EJ åk 1) valbart.)
Du har möjlighet att söka maximalt tre alternativ av senare del av program. Lägger du till fler styks de underliggande.
*) Vissa program i Chalmers ordinarie programutbud kan vara undantagna på grund av platsbrist, de är då inte valbara (och publiceras inte på antagning.se).

Tips vid anmälan inför hösttermin

Anmälan till både senare del och årskurs 1 på ett och samma program ökar dina chanser att antas
Du kan inte få något förhandsbesked om hur många högskolepoäng som du kan få tillgodoräknat om du blir antagen. Vi rekommenderar att maximerar dina möjligheter genom att söka årskurs 1 på samma program. Prioritera senare del (EJ åk 1) i först hand och årskurs 1 i andra hand i din anmälan.

Behörighet och tillgodoräknanden

För att uppfylla behörigheten krävs

1. Sökande ska uppfylla samma behörighetskrav som gäller till programmet för sökande till årskurs 1.
Läs mer på respektive programsida på chalmers.se

samt
2. Akademiska kurser om minst 35hp som kan tillgodoräknas inom årskurs 1 och 2 på sökt program.
Chalmers godkänner hela, avslutade kurser alternativt klart definierade delkurser av en stor kurs.*

3. Ska du söka Samhällsbyggnad 180 hp/300hp, Sjökapten eller Sjöingenjör 180hp?
För dessa program finns det även ytterligare kurskrav.
Läs mer här om ytterligare kurskrav för 4 program


*) Det är Chalmers utbildningssekreterare som prövar hur många högskolepoäng som kan bli aktuellt att tillgodoräkna och om dessa kan utgöra ”minst 35 hp av de obligatoriska kurserna ur de två första årskurserna vid det sökta programmet” innan urvalet görs och antagningsbesked publiceras. Den slutgiltiga prövningen och beslutet om vilka kurser som en sökande kan tillgodoräkna sig kommer att göras när studenten påbörjat programmet.
Chalmers kan inte garantera heltidsstudier och kan aldrig i förväg säga exakt hur lång den kvarvarande utbildningstiden vid Chalmers kommer att bli.

Bilaga och kursplaner är obligatoriska dokument till din anmälan

(Den som har sin grundutbildning från Chalmers ska inte ladda upp bilaga eller kursplaner.)

 • Den som har sin grundutbildning från ett annat lärosäte än Chalmers  måste ladda upp  den obligatoriskt bilagan (se länken till bilagan nedan) och samtliga officiella kursplaner från tidigare avklarade akademiska kurser på ditt konto på antagning.se. Kursplanerna skall vara utfärdade av ditt lärosäte.
 • Om du söker fler program, måste du skicka in en bilaga per program.
 • Du måste ladda upp kursplaner i PDF-format.
 • Har du kursplaner från ett utländskt lärosäte på annat språk än engelska måste du ladda upp dem både på originalspråk samt den officiella översättningen till svenska eller engelska.
 • Chalmers antagning godtar inte dokument med enbart länkar till hemsidor. Kursplanerna ska vara läsbara.
 • Endast kursplaner för de kurser som du anger i bilagan ska bifogas. Om någon/några kurser i bilagan ännu inte har avslutats och rapporterats in i Ladok med betyg, ska detta tydligt anges på bilagan med ordet PÅGÅENDE. Då kan den/de kurserna beaktas om de rapporteras in som avklarade i Ladok senaste sista dag för komplettering (datum anges på antagning.se)
 • Anmälan utan bilaga eller kursplan anses inte komplett och kommer att strykas (den är ogiltig).
 • Anmälan utan bilaga anses inte komplett även om kursplaner inkommit i aktuell eller tidigare antagningsomgång. Anmälan kommer att strykas.
 • Senast sista dag för anmälan måste du ladda upp en ifylld bilaga samt kompletterande kursplaner (och eventuella översättningar). Den kompletteringstid som gäller för nu pågående utbildning (akademiska meriter som rapporteras in i Ladok) gäller inte för bilagan och kursplanerna.

Bilagan

Använd sökfunktionen nedan för att leta efter aktuell programplan och utbildningsplan för det program på Chalmers som du ska göra en anmälan till.
(Den som har sin grundutbildning från Chalmers ska inte ladda upp bilaga eller kursplaner.)

Sista dag för anmälan och komplettering

 • Anmälan inför höstterminen är öppen 15 mars-15 april på antagning.se
 • Anmälan inför vårterminen är öppen 15 september-15 oktober på antagning.se
Det är samma sista datum för anmälan som för den obligatoriska bilagan och kompletterande kursplaner.
Sista dag för komplettering enligt antagning.se gäller enbart nya inrapporterade högskolepoäng i Ladok.
Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på
antagning.se

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser på sökt program tillämpas urval. Urvalsmetoden bygger på värdering av, för sökt program relevanta, högskolekurser och betyg samt studietakt. Värderingen ligger till grund för det meritvärde som den sökande konkurrerar med.

Antagningsbesked

Antagningsbeskedet kommer att publiceras på ditt konto.
Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på antagning.se

Kom ihåg att tacka JA!

Har du blivit erbjuden en plats på Chalmers måste du tacka ja för att behålla platsen.

Årets datum för anmälan, komplettering, antagningsbesked hittar du på antagning.se

För dig som erbjuds en plats på senare del av program kan vi inte garantera heltidsstudier. Den slutgiltiga prövningen och beslutet om vilka kurser som en sökande kan tillgodoräkna sig kommer att göras när studenten påbörjat programmet. Därför kan vi aldrig i förväg säga exakt hur lång den kvarvarande utbildningstiden vid Chalmers kommer att bli.

Fler alternativ?

Om du är behörig att läsa på avancerad nivå ska du söka direkt till Chalmers masterprogram.
Läs mer på chalmers.se/master

Läser du på ett grundnivåprogram på Chalmers idag?

Läs mer på Chalmers Studentportal

Sidansvarig Publicerad: fr 23 apr 2021.