Kompetensutveckling

​Vi vill att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete hos oss och känna dig som en del av en arbetsplats där vi strävar mot att nå våra gemensamma mål. Som nyanställd bjuds du in till vår introduktion som består av fyra delar; praktisk information om Chalmers, en workshop om vår kultur och hur vi gemensamt skapar den, campusvandring samt lokal introduktion till din arbetsplats.

Varje år erbjuds du ett medarbetarsamtal där din framtida utveckling diskuteras. Utifrån dina karriärmål, din nuvarande roll och önskade framtida roll planerar du och din chef aktiviteter för din vidareutveckling. Det finns ett stort utbud av interna kompetenshöjande aktiviteter att välja på.

Som doktorand deltar du i ett antal kurser som inte har en direkt koppling till ditt forskningsämne eller yrkesroll men som är en förutsättning för ett väl fungerande yrkesliv. Exempel på områden är kommunikation, ledarskap, projektledning, karriärplanering, nyttiggörande, hållbar utveckling, etik och pedagogik.

För forskare och lärare anordnas det utöver ämnesspecifika kompetensutveckling även kurser, forum och konferenser inom pedagogik och handledarskap.

Har du en teknisk eller administrativ roll finns det, förutom rollspecifik utveckling, generella kurser inom bland annat coachande förhållningssätt, riskmetodik, arbetsmiljöarbete och miljöarbete.

Allt vårt utvecklingsarbete tar avstamp i våra värdeord kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald.

Publicerad: må 18 jun 2018.