Stöd till internationell personal

Genom International Staff Mobility Office (ISMO) ger Chalmers stöd till internationell rekrytering. Stödet finns inom områdena skatt, förmåner, socialförsäkring, flytt, migration och boende. Internationella medarbetare  erbjuds även att delta i välkomstaktiviteter för att lära känna staden, andra nyanställda och få information om vardagslivet i Sverige.

Förutom lokal arbetsplatsintroduktion och allmän introduktion för nyanställda på Chalmers erbjuds även ett program med välkomstaktiviteter i tillsammans med samarbetspartner som Göteborgs universitet, Unimeet och Move to Gothenburg.

Chalmers är medlem i EU-nätverket EURAXESS som syftar att främja forskares rörlighet och utveckling inom EU.

Mer utförlig information om stöd till internationell personal finns på den engelska versionen av denna sida. Välj knappen English för att växla språk

För dig som arbetar på Chalmers och ska rekrytera internationell personal finns utförlig information på intranätet.