Akademiska befattningar

Bild 1 av 1
Detaljbild arkitektur utomhus

Chalmers akademiska tjänster skiljer sig i flera avseenden från de statliga lärosätenas. Bland annat har Chalmers tjänsten docent som är en tillsvidareanställning. Det finns olika kategorier inom våra akademiska befattningar: tjänster med fokus på forskning och utbildning, tjänster med fokus på utbildning, tjänster med fokus på forskning och konstnärliga tjänster. I tillägg till dessa kategorier finns deltidstjänster som syftar till att kunna knyta externa forskare och lärare till verksamheten under begränsad tid.

Anställningskommittén

Chalmers anställningskommitté (AK) hanterar tillsättningen av alla lärar- och forskartjänster med tillsvidareförordnande, samt tidsbegränsade tjänster som exempelvis forskarassistent, konstnärlig professor, adjungeringar och gästprofessurer. Även samtliga befordringsärenden och antagningar till oavlönad docent bereds av AK. Kommittén arbetar på uppdrag av rektor och vid varje ärende deltar normalt åtta ledamöter: AK-ordförande eller vice ordförande, tre lärarrepresentanter, en facklig representant, en studentrepresentant samt rekryteringsspecialist och prefekt vid berörd institution.

Tenure track

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs för att vi ska nå vårt mål att vara ett lärosäte i världsklass. Tillsammans med de värdefulla kunskaper och erfarenheter du har med dig in till Chalmers så satsar vi också på att erbjuda våra medarbetare en god kompetens- och karriärutveckling.

Vi tror på att utvecklas tillsammans. En väg för att nå detta är våra anställningar som forskarassistent med tenure track. Tjänsten som forskarassistent är en fyraårig meritieringstjänst där du som sökande erhåller en anställning tills vidare när uppsatt meritering i pedagogik och vetenskap är nådd. Processen hanteras av vår Anställningskommittén.

Oavlönad docent

Chalmers kan anta personer inom och utom lärosätet till den akademiska titeln oavlönad docent. Kraven är att du ska vara en självständig forskare med en vetenskaplig kompetens som är väsentligt högre än vad som fordras för doktorsexamen. Nedan följer kraven för oavlönad docentur vid Chalmers.

Instruktioner för att utforma en ansökan för en forskar- och lärartjänst

Följande instruktioner gäller för majoriteten av de tjänster som behandlas av Chalmers anställningskommitté och som regleras av Chalmers arbetsordning för undervisande och forskande personal. Förutom CV behöver du säkra att du dokumenterar dina pedagogiska erfarenheter samt din högskolepedagogiska utbildning på ett korrekt sätt.