Förmåner och villkor

På Chalmers har du stor möjlighet att påverka ditt arbete - hur du arbetar, med vad och när. Vi har generösa semesterregler för återhämtning, möjlighet till att arbeta på distans och ett förmånligt upplägg för dig som förälder, bland annat. För oss är det viktigt att det finns en balans mellan ditt arbete och din fritid.

Arbetstid

Du har själv stor möjlighet att påverka din arbetstid och du kan även arbeta på distans upp till två dagar per vecka i de flesta roller. Vi har flextid för dig som arbetar inom verksamhetsstödet och förtroendearbetstid för dig som är lärare, forskare eller doktorand. Tillsammans med chef och kollegor gör ni så som passar bäst för er verksamhet. Chalmers har också en uttalad ambition att vara en föräldravänlig arbetsplats vilket exempelvis innebär att inga möten ska förläggas så att det hindrar hämtning/lämning av barn, om det inte överenskommits i förväg.

Ledigheter

Återhämtning är viktigt för ett hållbart arbetsliv. Chalmers har därför generösa förmåner när det kommer till ledigheter.

Du har minst 28 dagar betald semester per år och från det år du fyller 30 år ökar dagarna till 31. Antalet utökas till 35 dagar det år du fyller 40.

Du får dina semesterdagar innevarande år, och du är även ledig upp till 21 av årets nationella högtidsdagar. Inför vissa helger är även arbetsdagen förkortad.

Vid föräldraledighet kompletterar Chalmers ersättningen från Försäkringskassan med föräldralön fram till dess att barnet fyllt 18 månader och även vid ledighet för vård av barn (VAB) betalar Chalmers ut ett tillägg.

Hälsa

Vi tycker det är viktigt att du lägger tid på ditt välbefinnande. Vi vet att det i långa loppet är gynnsamt för hela Chalmers och därför har vi en rad friskvårdsförmåner.

Du får 2 000 SEK per år att spendera på friskvård. Dessutom ger Chalmers möjlighet för dig att under betald arbetstid utöva någon form av fysisk aktivitet en timme per vecka. På båda våra campus finns också motionssal med gym och flera kostnadsfria aktiviteter, så som yoga och step-up.

Företagshälsovård

Du har möjlighet att besöka vår företagshälsovård om du känner att du riskerar eller upplever hälsobesvär som kan relateras till din arbetssituation. Normalt får du tid inom en vecka.

Arbetsglasögon

Du får synundersökning och arbetsglasögon om du behöver det.

Ersättning för läkemedel

För dig som anställd ersätter vi utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.

Ersättning vid sjukfrånvaro

Skulle du bli sjuk så försöker vi att sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser för att du ska kunna återkomma till arbetet så snart som möjligt. Blir du sjuk delar vi på ansvaret för din ersättning tillsammans med Försäkringskassan.

  • Chalmers betalar de första 14 dagarna i en sjukperiod, där sjuklönen är 80%.
  • Försäkringskassan betalar din ersättning från dag 15 i sjukperioden.
  • Chalmers kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.

Läs mer om ersättningsnivåer i vårt kollektivavtal:

Pension

På samma sätt som vi månar om ditt bästa under ditt arbetsliv så önskar vi dig en hållbar tillvaro när du slutat hos oss. Här är några exempel på förmåner som berör din pension.

Tjänstepension

Som anställd hos oss omfattas du av det statliga tjänstepensionsavtalet PA16. Det innebär att vi betalar in pengar till din tjänstepension varje månad.

Löneväxling

Hos oss har du möjlighet att spara till utökad pension, via löneväxling. Det innebär att du på ett förmånligt sätt kan spara en del av din bruttolön till din tjänstepension. Du förstärker då den tjänstepension som arbetsgivaren redan betalar.

Försäkringar

När du arbetar på Chalmers omfattas du av flera olika försäkringar, bland annat om du åker på tjänsteresa samt om du skadar dig på eller till och från arbetet.

Efterlevandepension

I vårt avtal ingår även så kallad efterlevandepension, pengar som kan betalas ut till din familj om du skulle avlida. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension.

Sjukpension

Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från SPV. Den ersättningen kallas för sjukpension.

Trygghetsstiftelsen

När du lämnar Chalmers kan du få stöd via Trygghetsstiftelsen, om du arbetat hos oss sammanhängande i minst två år. Stöd erbjuds i form av olika insatser för att hitta ny sysselsättning samt i vissa fall även ekonomiskt stöd. Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.