Chalmers som arbetsgivare

Bild 1 av 1
Trappa utomhus detaljbild

Chalmers har omkring 11 000 studenter och 3 000 anställda. Vi finns på två campus, båda centralt i Göteborg. Som tekniskt-naturvetenskapligt universitet är vårt uppdrag att skapa och sprida kunskap, kompetens och lösningar som alla har nytta av, såväl individ som samhälle. Som universitet och en erkänt attraktiv samarbetspartner kan vi tillsammans med andra göra verklig skillnad för en hållbar framtid. Vi vill utvecklas tillsammans med våra medarbetare genom att ge alla anställda en möjlighet att göra skillnad. Tillsammans är vi Chalmers!

Människor från hela världen söker sig till Chalmers för att arbeta och studera och företag vill samverka med oss. En anledning är att vi håller hög kvalitet i det vi gör. Men det är något mer som lockar, något unikt för alla delar av vår verksamhet – en kultur.

Denna kultur innebär att vi värdesätter vår gemenskap och att vi alla – studenter och medarbetare – bryr oss om varandra, hur vi själva beter oss och hur studie- och arbetskamrater har det. Den innebär också att vi står upp för vissa värden i alla lägen och att det är viktigt för oss. På riktigt. Den kulturen bygger på våra gemensamma grundläggande värden: öppenhet, delaktighet, mångfald, respekt och kvalitet.

Vi eftersträvar också generösa villkor, förmåner och förhållanden som ska möjliggöra en sund balans mellan arbete och fritid. En viktig del av detta är att vara en föräldravänlig arbetsplats.

En unik miljö

Chalmers är det lärosäte som åtnjuter högst förtroende hos den svenska allmänheten. Med 3 000 anställda, 11 000 studenter och över 4 miljarder kronor i intäkter kombinerar vi utbildningar i världsklass med excellent forskning och genomsyras samtidigt av utpräglad närhet till industrin och det kringliggande samhället. Som fristående stiftelseägt universitet har vi unika möjligheter att samverka och bryta ny mark med andra aktörer. Bakom framgångarna ligger en mångfacetterad och innovativ organisation.

Förmåner och villkor

Vi vill att det ska finnas en balans mellan ditt arbete och din fritid. Här kan du läsa mer om våra förmåner.

Förstärk och fördjupa din kompetens

Hos oss kan du som anställd förstärka och fördjupa din kompetens på flera sätt. Vi erbjuder en rad kompetensutvecklande insatser så som utbildningar och seminarium. Respektive personalkategori har egna möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar. Lär mer om respektive kategori nedan.

Doktorand

Vi tror att en nyckelfaktor för att kunna lyckas i sin roll som doktorand är att känna trygghet i vardagen. Det är en av anledningarna till att vi anställer alla våra doktorander. Det finns tydliga lönenivåer och de revideras varje år. Vi erbjuder också en rad kurser för doktorander inom vår satsning på Generic and Transferable Skills (GTS).

Läs mer om vår forskarutbildning.

Forskare och lärare

Chalmers ägs av en stiftelse, det ger oss en annan frihetsgrad än statliga universitet i Sverige. På Chalmers finns det två olika karriärvägar för akademisk personal. Det ena är den traditionella; doktorand, forskarassistent, docent, biträdande professor och professor. Anställs du på en av dessa tjänster betyder det att du förväntas ta ett ansvar för Chalmers som helhet och bidra till forskning, utbildning och nyttiggörande.

Det andra spåret inom akademin är specialistspåret. Detta vänder sig främst till den som i huvudsak har extern finansiering och som vill använda det mesta av arbetstiden till forskning och nyttiggörande.

Teknisk/administrativ personal

Vi har en stor verksamhet inom teknisk och administrativ personal med flera karriärmöjligheter. Som arbetsgivare strävar vi efter att gynna intern rörlighet för vår personal. Vi har även möjligheter till kompetensutvecklande insatser, utbyten inom Erasmus-samarbetet med mera.