Medarbetarskap

Vi vill lyfta fram vikten av medarbetarskap som en lika viktig komponent som ledarskap för att skapa en väl fungerande organisation. Vi arbetar med att stärka medarbetarskapet genom aktiva workshops för hela Chalmers. Där får du som medarbetare tillfälle att reflektera över våra värderingar och hur du bidrar till att levandegöra dem.

Vi tror mycket på mötet mellan människor som en av de viktigaste faktorerna för att stärka medarbetarskapet, samhörigheten och en god arbetsmiljö.
 
Chalmers strävar efter ett medarbetarskap där
  • vi utvecklar ett arbetsklimat som kännetecknas av öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald.
  • vi skapar inspirerande miljöer med utrymme för olika drivkrafter.
  • vi skapar förutsättningar för kreativitet, engagemang och nyfikenhet.

Sidansvarig Publicerad: må 18 jun 2018.