Förmåner

​Vi vill att det ska finnas en balans mellan ditt arbete och din fritid.  Vi är övertygade om att vägen till att göra verklig skillnad springer ur möjligheten till ett hållbart liv i övrigt. Det skapar den trygghet du behöver för att våga pröva nytt. Denna strävan avspeglar sig dels i det generösa semesteravtalet men även i mycket annat såsom Chalmers förmånliga upplägg för dig som förälder. 


Arbetstid

Vi tror att din möjlighet att styra din egen tid hjälper oss att bli ett bättre universitet. Chalmers har två dominerande arbetstidsöverenskommelser: 
Flextid
Gäller i huvudsak för teknisk och administrativ personal. Fast tid mellan 09.00 och 15.00 med möjlighet till flex vid lunch samt före och efter den fasta tiden.

Förtroendearbetstid
Gäller normalt för lärare, forskare och doktorander. Med det menas att du kan utföra ditt arbete med frihet i tid och rum så länge verksamheten inte blir lidande. Det innebär att du har en dialog med din chef om vad som är lämpligt.
 


Ledigheter

Chalmers har generösa förmåner när det kommer till ledigheter. Det är för att vi vill att du ska ha tid till återhämtning och återvända stärkt till arbetet.
 
Föräldraledighet
Hos oss får du kompletterande ersättning under 330 dagar av din föräldraledighet fram till att ditt barn blivit 18 månader.
 

Sjukt barn
Du ska känna att du har möjlighet att vara hemma om ditt barn blir sjukt och därför kompletterar Chalmers den ersättning du får från Försäkringskassan. 
 
Semester och högtider
Vi vill att du vilar så att du kan komma tillbaka med perspektiv och energi.
 
Din semester:
28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år             
31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år   
35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år
 
Du kan ta ut din semester från början av din anställning och är även ledig upp till 21 av årets nationella högtidsdagar.
 
Sjukledighet
Vi vill ha din fulla potential återställd. Därför försöker vi sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser och om du blir sjuk delar vi på ansvaret för din ersättning tillsammans med Försäkringskassan.
  • Chalmers betalar de första 14 dagarna i en sjukperiod, där sjuklönen är 80% 
  • Försäkringskassan betalar din ersättning från dag 15 i sjukperioden.
  • Chalmers kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan.
 

Pension

På samma sätt som vi månar om ditt bästa under ditt arbetsliv så önskar vi dig en hållbar tillvaro när du slutat hos oss. Här är några exempel på förmåner som berör din pension.
 
Tjänstepension
Som anställd hos oss omfattas du av det statliga tjänstepenionsavtalet PA16. Det innebär att vi betalar in pengar till din tjänstepension varje månad. PA 16 är ett kollektivavtal som förhandlas fram av de fackliga organisationerna på det statliga området (OFR/S,P,O, Saco-S, Seko) tillsammans med Arbetsgivarverket. Vilket år du är född påverkar hur din tjänstepenion ser ut.
Det finns två avdelningar i tjänstepensionsavtalet. Generellt tillhör du Avdelning 1 om du är född 1988 eller senare och Avdelning 2 om du är född före 1988.

 
Efterlevandepension
I vårt avtal ingår även sk efterlevandepension, pengar som kan betalas ut till din familj om du skulle avlida. Inom vissa pensionsavtal kallas efterlevandepension även för familjepension.
 
Löneväxling
Hos oss har du möjlighet att spara till utökad pension, sk. löneväxling. Det  innebär att du på ett förmånligt sätt kan spara en del av din bruttolön till din tjänstepension. Du förstärker då den tjänstepension som arbetsgivaren redan betalar.
 
Sjukpension
Om du får sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan du ha rätt till en extra ersättning från SPV. Den ersättningen kallas för sjukpension.
 
 

Hälsa

Vi vill att du lägger tid på ditt välbefinnande. Vi vet att det i långa loppet är gynnsamt för hela Chalmers och därför har vi en rad friskvårdsförmåner.
 
Friskvårdsbidrag
Du får 2000 SEK per år att spendera på friskvård. Information om vad som räknas som giltig friskvård hittar du på Skatteverkets webbsida.
 
Friskvårdstimme
Chalmers ger möjlighet för dig att under betald arbetstid utöva någon form av fysisk aktivitet en gång i veckan.
 
Företagshälsovård
Du har möjlighet att besöka vår företagshälsovård om du känner att du riskerar eller upplever hälsobesvär som kan relateras till din arbetssituation. Normalt får du tid inom en vecka.
 
Arbetsglasögon
Du får synundersökning och arbetsglasögon om du behöver det.
 
Ersättning för läkemedel
För dig som anställd ersätter vi utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.
 

Försäkringar

Vi vill att du har ett ordentligt skydd under din arbetstid och som anställd omfattas du av flera olika försäkringar:
  • Tjänstereseförsäkring – Vid tjänsteresa under högst 365 dagar i följd inklusive 14 dagars semester i direkt anslutning till resan.
  • Tjänstegrupplivförsäkring - Ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.
  • Arbetsskadeförsäkring - Omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.

 
Trygghetsstiftelsen
Vi vill att du har ett ordentligt skydd när din anställning hos oss löpt ut.
 
Om du arbetat på Chalmers sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen följande:
  • Hjälp att hitta nytt arbete
  • Ekonomisk förstärkning.
Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.
 
 


Sidansvarig Publicerad: må 05 dec 2022.