Förmåner

​Vi vill att det ska finnas en balans mellan ditt arbete och din fritid.  Vi är övertygade om att vägen till att göra verklig skillnad springer ur möjligheten till ett hållbart liv i övrigt. Det skapar den trygghet du behöver för att våga pröva nytt. Denna strävan avspeglar sig dels i det generösa semesteravtalet men även i mycket annat såsom Chalmers förmånliga upplägg för dig som förälder. 


Arbetstid

Vi tror att din möjlighet att styra din egen tid hjälper oss att bli ett bättre universitet. Chalmers har två dominerande arbetstidsöverenskommelser: 
Flextid
Gäller i huvudsak för teknisk och administrativ personal. Fast tid mellan 09.00 och 15.00 med möjlighet till flex vid lunch samt före och efter den fasta tiden.

Förtroendearbetstid
Gäller normalt för lärare, forskare och doktorander. Med det menas att du kan utföra ditt arbete med frihet i tid och rum så länge verksamheten inte blir lidande. Det innebär att du har en dialog med din chef om vad som är lämpligt.
 

Ledigheter

Chalmers har generösa förmåner när det kommer till ledigheter. Det är för att vi vill att du ska ha tid till återhämtning och återvända stärkt till arbetet.
 
Föräldraledighet
Hos oss får du kompletterande ersättning under 330 dagar av din föräldraledighet fram till att ditt barn blivit 18 månader. Om du är ledig på heltid och har en månadslön på 37 300  kr (medianlön) blir den ersättningen cirka 3 800 kr per månad.* Hos oss har du dessutom möjlighet att ansöka om att arbeta på deltid ända fram till slutet av det skolår ditt barn fyller 12 år.
 
Sjukt barn
Du ska känna att du har möjlighet att vara hemma om ditt barn blir sjukt och därför kompletterar Chalmers den ersättning du får från Försäkringskassan. Om din månadslön är 37 300 kr kompenseras du med cirka 315 kr dag.*
 
Semester och högtider
Vi vill att du vilar så att du kan komma tillbaka med perspektiv och energi.
 
Din semester:
28 dagar t.o.m. det år du fyller 29 år             
31 dagar fr.o.m. det år du fyller 30 år   
35 dagar fr.o.m. det år du fyller 40 år
 
Du kan ta ut din semester från början av din anställning och är även ledig vid  21 av årets nationella högtidsdagar.
 
Sjukledighet
Vi vill ha din fulla potential återställd. Därför försöker vi sätta in tidiga rehabiliteringsinsatser och om du blir sjuk delar vi på ansvaret för din ersättning tillsammans med Försäkringskassan.
 • Chalmers betalar 80 % av din lön dag 2-14 i sjukperioden. 
 • Försäkringskassan betalar din ersättning från dag 15 i sjukperioden.
 • Vi kompletterar den ersättning du får från Försäkringskassan. För en person som tjänar 37 300 SEK i månaden kompletterar Chalmers med ca 11 000 kr per månad under första sjukdomsåret.* Är du fortfarande sjuk efter ett år får du fortsatt kompletterande ersättning från oss men då till något lägre omfattning.
 

Pension

På samma sätt som vi månar om ditt bästa under ditt arbetsliv så önskar vi dig en hållbar tillvaro när du slutat hos oss. Här är några exempel på förmåner som berör din pension.
 
Tjänstepension
Tjänstepensionen fungerar i praktiken som en andra, uppskjuten lön så att du ska få mer än den allmänna pensionen när slutar arbeta. Chalmers betalar in 4,5 – 6 % av din lön till din tjänstepension. Tjänar du mer än mellan ca 37 000 - 38 500 ​får du även pension på delar över det inkomstbelopp som gäller för dig. Procenten varierar även här men ligger mellan 30 – 60 % och är beroende av bl.a. ålder och anställningstid.
 
 
Efterlevandepension
Pengar som kan betalas ut till din familj i händelse av din död. Ersättningen är som minst 4 500 kr per månad under 5 år.
 
Löneväxling
Hos oss har du möjlighet att spara till utökad pension, sk. löneväxling. Det  innebär att du på ett förmånligt sätt kan spara en del av din bruttolön till din tjänstepension. Du förstärker då den tjänstepension som arbetsgivaren redan betalar.
 
Sjukpension
Om du blir sjuk med en varaktig nedsättning av din arbetsförmåga och därför får särskild ersättning från Försäkringskassan på grund av detta så har Chalmers ett för dig inkomstförstärkande avtal med SPV.
 
 

Hälsa

Vi vill att du lägger tid på ditt välbefinnande. Vi vet att det i långa loppet är gynnsamt för hela Chalmers och därför har vi en rad friskvårdsförmåner.
 
Friskvårdsbidrag
Du får 2000 SEK per år att spendera på friskvård. Information om vad som räknas som giltig friskvård hittar du på Skatteverkets webbsida.
 
Friskvårdstimme
Chalmers ger möjlighet för dig att under betald arbetstid utöva någon form av fysisk aktivitet en gång i veckan.
 
Företagshälsovård
Du har möjlighet att besöka vår företagshälsovård om du känner att du riskerar eller upplever hälsobesvär som kan relateras till din arbetssituation. Normalt får du tid inom en vecka.
 
Arbetsglasögon
Du får synundersökning och arbetsglasögon om du behöver det.
 
Ersättning för läkemedel
För dig som anställd ersätter vi utlägg för all receptbelagd medicin upp till högkostnadsskyddet.
 

Försäkringar

Vi vill att du har ett ordentligt skydd under din arbetstid och som anställd omfattas du av flera olika försäkringar:
 • Tjänstereseförsäkring – Vid tjänsteresa under högst 365 dagar i följd inklusive 14 dagars semester i direkt anslutning till resan.
 • Tjänstegrupplivförsäkring - Ger vid dödsfall ett ekonomiskt skydd för den försäkrades make, maka, registrerade partner, sambo och barn.
 • Arbetsskadeförsäkring - Omfattar skada eller sjukdom som uppstått på grund av olycksfall eller som på annat sätt orsakats av arbetet.

 
Trygghetsstiftelsen
Vi vill att du har ett ordentligt skydd när din anställning hos oss löpt ut.
 
Om du arbetat på Chalmers sammanhängande i minst två år och din anställning löper ut erbjuder Trygghetsstiftelsen följande:
 • Hjälp att hitta nytt arbete
 • Ekonomisk förstärkning.
Anslutning och eventuell ersättning är beroende av anställningens längd och omfattning.
 
 

Övriga förmåner

Personalsida
När du börjar arbeta med oss får du tillgång till vår förmånsportal Chalmers plus. Där presenterar vi en samlad bild av alla dina förmåner och dessutom massvis med rabatter på friskvård och annat för dig som privatperson. Här är ett litet urval av våra samarbetspartners:*
 • Adidas
 • Apollo
 • Apple
 • Boozt.com
 • Brothers
 • Electrolux
 • First hotels
 • Gina Tricot
 • Hertz
 • Philips
 • Ray-Ban
 • Samsung
​​

Summor, procentsatser, medianlön och aktuella samarbetspartners tagna maj 2018.

Sidansvarig Publicerad: on 20 jan 2021.