veraskonst-artikelbild

Vera Sandberg får staty i Vera Sandbergs allé

​Visste du att den första kvinnan i Sverige som blev ingenjör gick på Chalmers? Detta uppmärksammar nu Chalmers med ett konstverk som samtidigt ska inspirera Sveriges unga att satsa på en framtid inom teknik och naturvetenskap. Statyn ”Veras laboration” kommer att placeras i Vera Sandbergs allé i början av 2019.
​Vera Sandberg är en fantastisk förebild för dagens unga, hon hade modet att gå sin egen väg för att nå sina mål. Teknik och naturvetenskap är för alla och Vera gick i bräschen för att bredda ingenjörsrollen. Idag lyfter ingen på ögonbrynen för att en kvinna läser till ingenjör och mångfalden bland Chalmers studenter är stor. Utmaningen ligger numera i att öka ungdomars intresse för teknik och naturvetenskap i stort och säkra vår konkurrenskraft framåt.

Chalmers vill med konstens hjälp inspirera betraktaren att våga följa sina drömmar och utmana begränsande normer.

Under hösten 2017 och våren 2018 har fem konstnärer presenterat varsitt förslag på ett Vera-konstverk. På Valborgsmässoafton presenterades det vinnande konstverket inför ett hundratal inbjudna gäster. Rektor Stefan Bengtsson berättade om Chalmers firande av 100-årsjubileet av Vera Sandbergs examen och om att konstverket, som ska uppföras i Vera Sandbergs Allé, ska stå färdigt i början av 2019. Under kvällen avslöjades vilket av förslagen som valts ut av Chalmers jury, under ledning av Maria Elmquist, prefekt på institutionen för teknikens ekonomi och organisation. Efter moget övervägande enades juryn om att gå vidare med Jan Cardells förslag ”Veras laboration” med följande motivering:

Jan Cardells verk ”Veras laboration” skapar ett spännande möte med Vera i rummet mellan dåtid och framtid. Det är en klassisk bronsstaty som samtidigt överraskar genom kreativ ljussättning och mekanisk rörlighet.

Att avbilda Vera i en laborationssituation lyfter fram hennes roll som ingenjör, för att inspirera fler att likt Vera söka sig till ingenjörsyrket, men också att som en entreprenör bryta ny mark och våga gå före sin tid.
 
Samspelet mellan brons, ljus och rörelse formar sig till ett tidlöst konstverk som rör sig fritt mellan tradition och nyskapande.

_______________

Vill du stötta konstprojektet? Läs mer här >>


Publicerad: on 02 maj 2018. Ändrad: to 14 jun 2018