Om oss

På campus Lindholmen ligger Sveriges mest omfattande simulatorcentrum för utbildning och forskning inom sjöfart. Här finns ett antal olika simulatorer som representerar olika delar av ett fartyg och funktioner på land. Flera av simulatorerna är ihopkopplade vilket gör att man kan simulera komplexa scenarier, till exempel hela farleder med flera aktörer inblandade.
Inom utbildning används simulatorcentrum för att träna blivande sjöbefäl i avancerade operationer, bland annat för att förhindra och begränsa konsekvenserna av olyckor till sjöss. Simulatorerna används även i fortbildning av yrkesaktiva sjöbefäl.

Simulatorcentrum är kopplat till det maritima kompetenscentrumet Lighthouse och används i nationella och internationella forskningsprojekt med deltagare från såväl akademi som sjöfartsmyndigheter och sjöfartsindustrin. Simulatorerna fungerar även som testplattform i olika projekt, till exempel för utvärdering av nyutvecklade e-navigationstjänster.

Förutom simulatorerna i våra lokaler används även flera övningsplattformar där studenterna kan öva livräddning, brandsläckning med mera. Våra simulatorer kommer från företagen Transas och Kongsberg.

​Vi har inte möjlighet att ta emot privatpersoner för visningar i simulatorcentret. Om du är intresserad av att besöka oss är du välkommen då vi har öppet hus på institutionen.