Vi söker exjobbsidéer

Bild 1 av 1
Utställning av exjobb på Chalmers

Vi tar gärna emot förslag på examensarbeten med tema design och vård samt vårdmiljö som kan genomföras under våren 2024.

Vi ser gärna att de är förankrade i utmaningar eller projekt ni har. Har ni frågor om vad som gäller, hör gärna av er till cva.arch@chalmers.se

Inför kommande läsår söker Chalmers examensarbetesprojekt kopplade till utmaningar inom vård och omsorg. Detta sker i samverkan med CVA. De studenter som avses är arkitekter och ingenjörer från olika utbildningar.

Vi ser en stor fördel med att koppla examensarbetena till en aktuell frågeställning hos er, det ger en bra drivkraft i arbetet, värdefulla kontakter och möjlighet till kunskapsutveckling kring er fråga. Såväl ombyggnads- och nybyggnads-, som utredningsprojekt är intressanta.

Viktiga hållpunkter:

2023

Innan 20 augusti: Skriv en rad eller slå oss en signal om er idé eller frågeställning.

September: Studenterna väljer frågeställning och därmed uppgift och påbörjar informationsinsamling/orientering.

2024

Januari: start av examensarbeten, som studenten gör på heltid under vårterminen.

Maj/juni: examensarbeten klara.

Har du några frågor, idéer eller förslag, hör av dig till: johanna.eriksson@chalmers.secristiana.caira@chalmers.se

 

Examensarbeten 2023, exempel

I maj presenterades examensarbeten vid Chalmers. Kopplat till CVAs område och med medverkande lärare från detta område fanns flera, tre exempel är NIMA in Uppsala – A neurosurgery unit for postoperative- and intemediate care av Hanna Johansson, ett arbete som kom till efter en kontakt med Roger Ulrich. Yuko Kando gjorde ett exjobb med fokus på Safe and supportive home design for challenging behaviours – practices from group home in Sweden and Japan. Ett arbete som öppnat upp för ytterligare kontakter med Japan då Yuko fortsätter som doktorand vid Tokyo University. Bemanningsfrågor togs upp av Isabelle Bergqvist och Vidar Stenqvist i exjobbet Rekrytering av vårdpersonal – räcker det att alla trivs? En fråga där organisation, ledning och fysisk arbetsmiljö samverkar.