Berätta för oss hur det varit att studera på Chalmers 2022

Bild 1 av 1
Chalmersportalen

Nu är det dags att svara på årets Studentbarometer, en undersökning av studenternas studie- och arbetsmiljö som högskolan och studentkåren gör tillsammans.

I studentbarometern får du möjligheten att anonymt berätta hur du mår och uppfattar din studiemiljö. Ditt svar är oerhört viktigt för att Chalmers ska bli en ännu bättre plats för alla! Resultaten från tidigare år har lett till initiativ som Chalmers mot sexism och förändringar av programupplägg. Ta chansen och berätta för oss hur året 2022 har varit.

Enkäten skickas till dig via mejl den 17 januari från adressen chalmers.studentbarometer2023@mail.quicksearch.se och är öppen för svar till den 10 februari. Länken du får är personlig och du måste använda just den för att svara. Mejlet skickas till den epost som du har registrerad i Ladok. Kom ihåg att kolla i din skräpkorg om du inte fått något mejl.

Dina svar hanteras av företaget Quicksearch som garanterar anonymitet och sekretess. Så håll utkik efter mejlet så du inte missar att göra din röst hörd. Enkäten tar ca 10 minuter att besvara.

Har du frågor om själva undersökningstekniken, hantering av enkätresultat, kontakta Sofia Wetterlund, sofia.wetterlund@quicksearch.se

Om du har frågor kring enkätens innehåll, syfte med mera; kontakta Sara Thornadtsson Chavarria på Student- och utbildningsavdelningen sara.thornadtsson.chavarria@chalmers.se eller Emilie Lemann, sociala utskottets ordförande i studentkåren so@chalmersstudentkar.se