Kemiteknik med fysik, civilingenjör

300 hp
Bild 1 av 1
Dekorativ bild

Kemiteknik med fysik är ett program för dig som vill arbeta med avancerad problemlösning. Det kan handla om att förbättra en kemisk process ur ett hållbarhetsperspektiv, utveckla material med specifika egenskaper eller ta fram ny teknik. Utbildningen ger dig beräknings- och problemlösningskunnande, både inom kemiteknikområdet och i gränslandet mellan fysik och kemi.

Utbildningens innehåll

Beroende på vilken inriktning du väljer kommer bredden på kurserna att öppna dörrar inom avancerad beräkningskemi och fysik men även process-, regler- och energiteknik samt strömningsmekanik. Utformningen med återkommande projekt genom utbildningen gör dig förberedd på att arbeta i projektform samt inom förutbestämda tidsramar.

Under utbildningens två första år läser du omfattande kurser i matematik, kemi och fysik. Ämnet kemiteknik introduceras under det andra året tillsammans med kurser i bland annat transportprocesser och reglerteknik. Under tredje året läser du ytterligare kemiteknik men också fysik- och kemikurser samt kemisk miljövetenskap.

Kemiteknikkurserna lär dig hur apparaturen i kemisk industri fungerar samt hur den dimensioneras, styrs och regleras för ekonomisk och miljövänlig drift. Kurserna inom kvantfysik, teoretisk kemi och fasta tillståndets fysik möjliggör fördjupning inom fysik och nanoteknik. Den unika kombinationen av kunskaper i matematik, kemi och fysik ger dig stora valmöjligheter för masterstudierna. År fyra och fem studerar du inom ett valt masterprogram, med möjlighet att läsa delar av utbildningen utomlands.

Kandidat- och examensarbeten är riktiga forskningsprojekt som utförs på plats hos forskargrupper på Chalmers eller inom forskningsbedrivande industri. Projekten kan till exempel handla om materialvetenskapliga frågeställningar där kompetens inom olika discipliner behövs.

Video - Kemistudenter gör sin egen handkräm

Följ med studenterna in i kemilabbet när de skapar en handkräm av biomaterial.

(Öppnas i ny flik)

Arbetsområden

Många civilingenjörer i kemiteknik med fysik specialiserar sig på matematisk modellering i form av beräkningar och simuleringar. Andra typiska uppgifter är produkt- och processutveckling. Det kan handla om design, optimering, styrning och reglering, men också om att förutsäga nya ämnens kemiska och fysikaliska egenskaper. Som färdig civilingenjör kan du också arbeta med projektering av kemitekniska anläggningar eller som teknisk säljare. Din kompetens öppnar för karriärvägar inom till exempel process-, kemi-, och energiteknik samt fordonsindustri. En civilingenjörsexamen i kemiteknik med fysik är även en utmärkt plattform för fortsatta forskarstudier.

Han utvecklar rymdfarkoster

"Egentligen var jag aldrig riktigt intresserad av eller bra på teknik och naturvetenskap, men under studietiden växte en nyfikenhet fram."

Valbara masterprogram

​Behörighet och urval

​Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

Du behöver också: Matematik 4/Matematik E, Fysik 2, Kemi 1, Engelska 6

Platserna fördelas enligt: Betyg 50%, Högskoleprov 17%, Matematik- och fysikprovet högst 33%

Från anmälan till antagning

Att anmäla sig till ett program på Chalmers är lätt. Men beroende på om du vill läsa program på grundnivå, ett tekniskt basår eller ett masterprogram är det lite olika saker att ta hänsyn till. Samma sak gäller för fristående kurser. Anmälningsperioderna skiljer sig också åt. Välkommen med din anmälan.

Matematik- och fysikprovet

Matematik- och fysikprovet

För dig som är behörig till utbildningen ger detta ytterligare en möjlighet, utöver betyg och högskoleprov, att konkurrera om en plats.

(Öppnas i ny flik)

Antagningspoäng

Statistik och urval

Statistik över antagningspoäng för Chalmers utbildningar samt statistik från andra lärosäten.

Om meritpoäng och meritvärde

Meritvärde och urval

Information från studera.nu om meritvärde och urval vid anmälan till en högskoleutbildning.

(Öppnas i ny flik)