Statistik och urval

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Urvalskriterierna skiljer sig åt mellan utbildning på grundnivå och avancerad nivå (masterprogram). Information här handlar i första hand om utbildning på grundnivå. Chalmers publicerar inte statistik över masterantagning eftersom urvalsgruppen inte har ett meritvärde som kan jämföras mellan masterprogram inom Chalmers eller mellan högskolor. Detta till skillnad från utbildning på grundnivå där gymnasiemeriter och högskoleprov kan jämföras.

Statistik och urval för program på grundnivå, teknisk basår och sjöbefäl klass VII

Statistik

Du kan själv söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningsprogram på Chalmers och andra lärosäten i Sverige via universitet och högskolor via Universitets- och högskolerådets (UHR) statistiksida.
Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Antagningspoängen till Chalmers program på grundnivå (efter det andra urvalet) finns även sammanställda också presenterat längre ner på den här sidan.

Urval

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av platserna på program på grundnivå via betygsurval och maximalt 1/4 av platserna via högskoleprovet. Det sker efter avräknande av eventuella garantiplatser till sökande från Chalmers tekniska basår. På andra universitet och högskolor kan fördelningen vara en annan. Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också antar genom urvalsprov.

Betygsurval

När ett program har fler sökande än antal platser och görs ett urval. För att delta i ett urval ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet krävs ett meritvärde i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med ett meritvärde. Meritvärdet består av ett jämförelsetal samt dina eventuella meritpoäng. Du kan delta parallellt i flera urvalsgrupper i ett urval.

Hur betygsurval och platsfördelning ser ut kan du läsa mer om på antagning.se. Där kan du även hitta information om vad som gäller utifrån din studiebakgrund.

Urvalsprov: arkitektprovet, högskoleprovet samt matematik- och fysikprovet

Utöver ditt gymnasiebetyg kan du konkurrera om en plats på program inom grundutbildningen med hjälp av ett eller flera urvalsprov. Förutsatt att du uppfyller behörighetskraven till programmet finns det tre prov som kan öka din chans att bli antagen. För masterprogram finns inga särskilda urvalsprov.

Arkitektprovet

Detta prov är till för dig som söker arkitektutbildningen. Oavsett var du väljer att göra provet gäller ett godkänt resultat för urval till samtliga fyra lärosäten som erbjuder arkitektutbildningar i Sverige. Chalmers, Kungliga Tekniska högskolan, Lunds tekniska högskola samt Arkitekthögskolan vid Umeå universitet erbjuder arkitektutbildningar. Du måste göra en anmälan via antagning.se till den eller de arkitektskolor du vill konkurrera om en plats till samt göra en separat anmälan till arkitektprovet. Upp till 40% av platserna på arkitektutbildningen på Chalmers kan tillsättas utifrån resultat från arkitektprovet. En annan fördelning av platser kan gälla på de andra lärosätena.
Läs mer om arkitektprovet på arkitektprovet.se

Högskoleprovet

Maximalt 1/4 av platserna på Chalmers program på grundnivå (samt tekniska basår) tilldelas sökande med ett giltigt resultat från högskoleprovet.
Läs mer om högskoleprovet på studera.nu

Matematik- och fysikprovet 

Vill du börja på något av programmen Teknisk fysik, Teknisk matematik, Kemiteknik med fysik, Elektroteknik eller Arkitektur och teknik på Chalmers? Då kan du öka dina chanser att bli antagen genom att göra matematik- och fysikprovet.
Läs mer om matematik- och fysikprovet på provets webbsida

Urvalskriterier per program finns i Antagningsordningen

I Chalmers antagningsordning kan du läsa om regler för anmälan, behörighet och urval som högskolan tillämpar för tillträde till grundutbildning (grundnivå och avancerad nivå) samt förutbildning och fort- och vidareutbildning.

Chalmers antagningsordning

Senaste tre årens antagningspoäng

Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå (med reservation för eventuella fel). Vill du veta antagningspoängen till utbildningar på andra lärosäten så finns det på
Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Statistik över antagning till avancerad nivå (masterprogram)

Chalmers publicerar inte statistik över antagningspoäng till avancerad nivå (masterprogram) eftersom det inte tillämpas något enhetligt nationellt eller lokalt meritvärderingssystem. Detta gör att det inte går att jämföra utbildningar inom Chalmers eller mellan högskolor.