Statistik och urval

Bild 1 av 1
Dekorationsbild.

Här hittar du information om vilken platsfördelning som görs, vilka urvalsgrupper som finns och vad ett urval innebär. De senaste tre årens statistik över antagningspoängen för teknisk basår och program på grundnivå finns redovisade i tabeller. 

Statistik och urval för program på grundnivå, tekniskt basår och sjöbefäl klass VII

Antagningspoäng till Chalmers utbildningsprogram

Antagningspoängen till Chalmers program på grundnivå (efter det andra urvalet) finns sammanställda också presenterat längre ner på den här sidan.

Antagningspoäng till andra högskolor och universitet

Du kan själv söka fram antalet sökande, antalet antagna och antagningspoäng för utbildningsprogram på Chalmers och andra lärosäten i Sverige via universitet och högskolor via Universitets- och högskolerådets (UHR) statistiksida.
Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Platsfördelning, urvalsgrupper och urval

På Chalmers tillsätts minst 3/4 av platserna på program på grundnivå via betygsurval och maximalt 1/4 av platserna via högskoleprovet. Det sker efter avräknande av eventuella garantiplatser till sökande från Chalmers tekniska basår. På andra universitet och högskolor kan fördelningen vara en annan.
Programspecifika avvikelser förekommer till de program som också antar genom de andra urvalsproven: arkitektprovet och matematik- och fysikprovet.

När ett program har fler sökande än antal platser och görs ett urval. För att delta i ett urval ska du först och främst uppfylla samtliga behörighetskrav. Förutom behörighet krävs ett meritvärde i en eller flera urvalsgrupper. I respektive urvalsgrupp konkurrerar du med ett meritvärde. Meritvärdet består av ett jämförelsetal samt dina eventuella meritpoäng. Du kan delta parallellt i flera urvalsgrupper i ett urval.

Vad platsfördelning betyder, vilka urvalsgrupper det finns och hur urvalet går till kan du läsa mer om på antagning.se. Där kan du även hitta information om vad som gäller utifrån din studiebakgrund.

Vad som gäller för varje program finns i Antagningsordningen

I Chalmers antagningsordning kan du läsa om regler för anmälan, behörighet och urval som högskolan tillämpar för tillträde. Där finns platsfördelningen och urvalsgrupperna specificerad för varje enskilt utbildningsprogram.

Senaste tre årens antagningspoäng

Antagningspoängen från det andra urvalet till Chalmers program på grundnivå (med reservation för eventuella fel). Vill du veta antagningspoängen till utbildningar på andra lärosäten så finns det på
Antagningsstatistik - Universitets- och högskolerådet (UHR)

Statistik över antagning till avancerad nivå (masterprogram)

Chalmers publicerar inte statistik över antagningspoäng till avancerad nivå (masterprogram) eftersom det inte tillämpas något enhetligt nationellt eller lokalt meritvärderingssystem. Detta gör att det inte går att jämföra utbildningar inom Chalmers eller mellan högskolor.