Antagningsordning för grundutbildningen

Bild 1 av 1
Dekorationsbild

Regler för anmälan, behörighet och urval som högskolan tillämpar för tillträde till grundutbildning (grundnivå och avancerad nivå) samt förutbildning och fort- och vidareutbildning  stipuleras av denna antagningsordning. 

Antagningsordningen är ett styrdokument av typen föreskrift. Antagningsordningen fastställs för kommande läsår av vicerektor för utbildning och livslångt lärande.

 • Tillträde till forskarutbildning och uppdragsutbildning omfattas ej av detta styrdokument.
 • Eventuella tilläggsbeslut publiceras separat nedan tills det att en ny antagningsordning har fastställts.
 • Antagningsordningen finns översatt till engelska, välj engelska i menyn för att växla språk.
 • Antagningsordning för två läsår (innevarande och nästkommande) publiceras på chalmers.se för att underlätta jämförelser. Tillträdesreglerna fastställs för det kommande läsåret med syftet att i tid finnas tillgängliga för presumtiva studenter.

Den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram

Tillträdeskraven för avancerad nivå (masterprogram) som anges i antagningsordningen gäller för alla sökande.
Det finns två kompletterande dokument:

 • I det kompletterande dokumentet över Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) till den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet till masterprogram har den särskilda behörigheten till avancerad nivå (masterprogram) översatts till Chalmers kurskoder för sökande med en grundutbildning från Chalmers tekniska högskola. I händelse av eventuella skillnader ska den fastställda antagningsordningen äga företräde.

 • I den kompletterande matrisen som är En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) sammanställs uppgiften om ackreditering på ett överskådligt sätt. Ackrediteringsbegreppet är kopplat till Lokal examensordning för Chalmers tekniska högskola AB - för examina på grundnivå och avancerad nivå.

Läsåret 2023/24

 • Antagningsordning för grundutbildning, förutbildning samt fort-och vidareutbildning vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2023/24
 • Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) till den lokala antagningsomgången för Chalmersvalet​ till masterprogram, läsåret 2023-24 ​
 • Matris – En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) läsåret 2023/24

Läsåret 2022/23

 • Antagningsordning för grundutbildning, förutbildning samt fort-och vidareutbildning vid Chalmers tekniska högskola, läsåret 2022/23
 • Beslut om fortsättning för Tekniskt basår på distans (villkor som gäller från och med HT2022)
 • Tilläggsbeslut Ändringar i kapitel 11 examensarbete om 30-60hp, som fristående kurs för externa studenter på avancerad nivå. Tillägget träder i kraft den 10 februari 2022 och gäller både läsåret 2021/22 samt läsåret 2022/23
 • Kurskoder, ackrediteringar och förtur (platsgaranti) för det interna Chalmersvalet till masterprogram läsåret 2022/23
 • Matris – En översikt över ackrediteringar och förtur (platsgaranti) läsåret 2022/23