LJUD OCH VIBRATIONER, MASTERPROGRAM

Översikt

  • Engelskt namnSOUND AND VIBRATION, MSC PROGR
  • ProgramkodMPSOV
  • Omfattning120 Högskolepoäng
  • Läsår2019/2020
  • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig.

  • 1 Obligatoriskt valbara: Av dessa kurser ska minst 30 hp läsas under årskurs 1 och årskurs 2. (ACE170, VTA091, VTA125, VTA132, VTA141, VTA145, VTA155, VTA160) 30 hp av kurserna krävs för examen
  • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
  • *: Modulen omfattar undervisning i annan period
  • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
  • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).