Kursplan för Teknisk akustik 2

Kursplan fastställd 2018-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnTechnical acoustics 2
 • KurskodVTA091
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMaskinteknik, Samhällsbyggnadsteknik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38114
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0198 Laboration 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp4 hp3,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

VTA081 - Teknisk akustik 1

Syfte

Kursen är en fortsättning av Teknisk akustik 1. Kursen ger studenterna möjligheten att tillämpa kunskap och verktyg från Teknisk akustik 1 på realistiska problemställningar.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Identifiera och formulera komplexa problem inom strukturakustik baserad på uppmätt- eller beräknad data, samt lösa dessa.
 • Definiera krav och mål för akustiska åtgärder.
 • Välja och implementera angreppssätt, modeller och verktyg för att lösa akustiska problem (SEA, BEM, dämpningsmodeller etc.)
 • Kritiskt utvärdera resultat från modeller och metoder för olika situationer genom att jämföra teoretiska- och experimentella resultat.
 • Dra slutsatser från modellresultat och använda dessa för en mer allmän syn på användningen av olika akustiska åtgärder.
 • Föreslå innovativa akustiska åtgärder baserad på egna studier och undersökningar.
 • Konstruera och utvärdera olika åtgärder med hänsyn till givna villkor, t.ex. mål- och kravspecifikationer på de förväntade akustiska egenskaperna hos en produkt, eller system.
 • utför arbete i grupp med fördelade uppgifter.
 • Kommunicera resultat och frågeställningar till kollegor på ett passande sätt.

Innehåll

Kursen fokuserar på analytiska- och numeriska metoder för att beskriva vibrationer och ljudutstrålning hos vibrerande strukturer. Kursen inkluderar användningen av:
 • Vågfältsmetoden
 • Finita elementmetoden (FEM)
 • Statistisk energianalys (SEA)
 • Randelementmetoden (BEM)
Metodernas resultat jämförs med mätningar, som tillhandahålles. Alla eller några av dessa metoder och modeller kommer att användas för att lösa ett givet problem, och lösningen/förbättringen skall valideras experimentellt.

Organisation

Kursen delas in i tre delar
Del 1: Vibrationsegenskaper av teststrukturen
Del 2: Utstrålningen från teststrukturen
Del 3: Konstruktionsförbättring av teststrukturen
Varje del avslutas med en rapport som sammanfattar alla resultat. Alla delar introduceras med ett antal föreläsningar.

Litteratur

Material tillhandahållas via kurshemsidan www.ta.chalmers.se

Examination inklusive obligatoriska moment

Muntlig presentation och tre skriftliga rapporter. Kursbetyget är en sammanvägning av betyget på presentationen (20 %) och betygen på de inlämnade rapporterna (80 %), där minst godkänt krävs i samtliga delar.