Kursplan för Musikakustik

Kursplan fastställd 2019-02-15 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMusical acoustics
 • KurskodACE170
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOV
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeSamhällsbyggnadsteknik, Teknisk fysik
 • InstitutionARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNADSTEKNIK
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 38120
 • Max antal deltagare25
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Inlämningsuppgift 7,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurs inom akustik.

Syfte

Musikinstrument är del av vårt kulturella arv och utvecklades över flera tusen år. Funktionen av musikinstrument, t ex ljudalstring och ljudutstrålning är ytterst komplexa processer. Många av mekanismerna är samma hos musikinstrument och maskiner, t ex ljudgenerering p g a friktion mellan stråke och sträng och mellan hjul och räls. Musikinstrument ger också insikt i hur människor upplever ljud och vibrationer. Denna kunskap är också viktigt inom t ex rumskakustik eller ljuddesign för tekniska applikationer. Kursens syfte är att ge en bred översikt över mekanismer bakom ljudalstring och ljudutstrålning hos musikinstrument, en kunskap som också är användbar i andra områden inom akustik där ljud och vibrationer spelar en viktig roll.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • Klassificera och förklara musikinstrument med hänsyn till deras historia, funktion och användning inom musik.  
 • Tillämpa metoder för att beskriva musikinstrument och deras klangfärg och fysikalisk funktion.
 • Tillämpa metoder och kunskap från musikakustik till andra områden inom vibrationsanalys och bullerbekämpning.
 • Tillämpa kunskapen för att bedöma kvalitén och spelbarheten hos olika instrument.

Innehåll

-Övertoner och intervaller. -Förhållande mellan grundton och övertoner, formanter, icke-harmoniska övertoner, upplevelse av ljud. -Form, historia, funktion, intonation, klangfärg, direktivitet och användning inom musiken för stränginstrument, flöjt, träblåsinstrument, brass, slagverk, synthesizers och röst. -Relevanta parametra för konserthus och scenakustik. -Metoder för insamling av parametrar som beskriver akustiska egenskaper.

Organisation

Kursen består av 14 föreläsningar och ett antal experimentella övningar.

Litteratur

Rekommenderad kurslitteratur är N. H. Fletcher & T. D. Rossing, 1997, The Physics of Musical Instruments, 2nd Edition, Springer


Examination inklusive obligatoriska moment

Baseras på rapport för projektarbete.