HÖGPRESTERANDE DATORSYSTEM, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnHIGH-PERFORMANCE COMPUTER SYSTEMS, MSC PROGR
 • ProgramkodMPHPC
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2020/2021
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2020/2021

Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Välj minst 2 av dessa kurser (DAT278, EDA223, TDA362, TEK650) 2 av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: TEK650 ska läsas före TEK655 (TEK650, TEK655)
 • 3 Rekommendation: DAT278 ska läsas före EDA284 (DAT278, EDA284)
 • 4 Rekommendation: TDA362 ska läsas före DAT205 (DAT205, TDA362)
 • 5 Obligatoriskt valbara: Välj minst 2 av dessa kurser (DAT205, EDA284, EDA423, TEK655) 2 av kurserna krävs för examen
 • 6 Rekommendation: EDA223 ska läsas före EDA423 (EDA223, EDA423)
 • 7 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (DAT340, TDA233)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.