Kursplan för Empirisk programvaruteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnEmpirical software engineering
 • KurskodDAT246
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSOF
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 24120
 • Max antal deltagare80
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0114 Inlämningsuppgift 2,5 hp
Betygsskala: UG
2,5 hp
  0214 Tentamen 5 hp
  Betygsskala: TH
  5 hp
  • 11 Jan 2021 em L
  • 08 Apr 2021 fm L
  • 24 Aug 2021 em L

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 99233
  • Max antal deltagare20
  • Sökbar för utbytesstudenterNej
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0114 Inlämningsuppgift 2,5 hp
  Betygsskala: UG
  2,5 hp
   0214 Tentamen 5 hp
   Betygsskala: TH
   5 hp

     Examinator

     Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

     Behörighet

     Grundläggande behörighet för avancerad nivå
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Särskild behörighet

     Engelska 6
     Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

     Kursspecifika förkunskaper

     För behörighet till kursen krävs minst en kandidatexamen inom Software Engineering, programvaruteknik, Datavetenskap eller motsvarande.

     Syfte

     Mjukvaruföretag måste ständigt förbättra sig för att bli snabbare, bättre och mer effektiv. Kursen syftar till att lära sig  vetenskapliga metoder, särskilt experiment och statistik, för datainsamling, t.ex. som underlag för analys och beslutsstöd i förbättringsinitiativ i mjukvaruorganisationer. Kursen förbereder studenterna för examensarbete och förbättrar elevens förmåga att bedriva forskarstudier.

     Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

     • Kunskaper och förståelse:
      • Beskriva, förstå och tillämpa empiri inom programvaruteknik
      • Beskriva, förstå och delvis tillämpa principerna bakom fallstudier/experiment/enkätstudier.
      • Beskriva och förstå de underliggande principerna för meta-analytiska studier
      • Förklara vikten av forskningsetik.
      • Känna till och definiera "code of ethics" gällande forskning inom programvaruteknik.
      • Diskutera och förklara the vanligaste etiska modellerna inom forskningen.
      • Redogöra för och förklara vikten av validitetshot och hur man kan kontrollera dessa typer av hot.
     • Färdigheter och förmågor:
      • Designa och genomföra en empirisk studie.
      • Utvärdera lämpligheten av, och använda, analysmetoder på data
      • Analysera deskriptiv statistik och definiera lämpliga analysmetoder.
      • Använda och förklara "code of ethics" för programvaruteknisk forskning.
     • Värderingsförmåga och förhållningssätt:
      • Ange och diskutera verktyg för dataanalys och, i synnerhet, bedöma verktygens resultat.
      • Bedöma lämpligheten i olika empiriska metoder och deras tillämpbarhet i att lösa olika och disparata programvarutekniska problemställningar.
      • Ifrågasätta och bedöma vanliga etiska frågeställningar inom programvaruteknisk forskning

     Innehåll

     Kursen är för studenter som är intresserade av att lära sig applicera olika empiriska metoder inom programvaruteknik. Kursen introducerar kvantitativa och kvalitativa metoder inom programvaruteknik. 

     Kursen innehåller:
     • Deskriptiv och inferentiell statistik applicerat på programvaruteknik.
     • Kvalitativa och kvantitativa metoder inom programvaruteknik.
     • Metoder för att praktisera evidensbaserad programvaruteknik.
     • Användning av statistiska verktyg.

     Organisation

     Kursen introducerar kvantitativa och kvalitativa metoder för programvaruteknisk forskning tillsammans med statistiska metoder för att analysera resultat.

     Kursen innehåller: Deskriptiva och inferentiella statistiska metoder applicerade inom programvaruteknik. Användning av kvantitativa och kvalitativa metoder. Metoder för att analysera kvantitativ och kvalitativ data inom programvaruteknik. Användandet av statistiska verktyg.

     Litteratur

     Vi kommer använda olika böcker och forskningsartiklar för att belysa de olika fälten. Mer information fås vid kursstart.

     Examination inklusive obligatoriska moment

     Kursen examineras genom tre inlämningsuppgift (labbar) som genomförs i grupp (normalt 3-4 studenter). Uppgifterna betygssätts individuellt, där hänsyn tagits till gruppens resultat samt studentens individuella bidrag till gruppens arbete.
     Kursen examineras slutligen också med en skriftlig salstentamen. Inlämningsuppgifter är teoretiska och praktiska till sin natur.

     Kursplanen innehåller ändringar

     • Ändring gjord på tentamen:
      • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
       Beslut GRULG, plussning ej tillåten