Kursplan för Teknikbaserat entreprenörskap

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2020-02-11 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnCreating technology-based ventures
 • KurskodTEK655
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPHPC
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Industriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 86116
 • Max antal deltagare70
 • Sökbar för utbytesstudenterNej

Poängfördelning

0120 Projekt 6 hp
Betygsskala: UG
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0220 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 12 Jan 2021 fm J
 • 07 Apr 2021 fm J
 • 17 Aug 2021 em L

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Syfte

Denna kurs ger deltagarna teoretiska och praktiska kunskaper kopplade till teknikbaserat entreprenörskap.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna:

· Känna sig bekanta med moderna entreprenörskapsteorier som customer development, lean startup, och effectuation.
· Känna till värdet och begränsningarna med affärsplanering.
· Känna till de väsentliga skillnaderna mellan startups och etablerade företag.
· Veta hur man genererar värdefull feedback genom kundintervjuer.
· Kunna arbeta med experiment och prototyper för att accelerera affärsutvecklingen.
· Veta hur man arbetar med data och processindikatorer för att accelerera affärsutveckling .
· Veta hur man hanterar övergången från tidiga användare till massmarknad.
· Vara bekanta med olika källor till kapital.
· Ha lärts sig om en rad specifika verktyg och metoder för affärsutveckling.
· Har förbättrat sina analytiska, interpersonella, och presentations-relaterade färdigheter.
· Veta vilka former av stöd entreprenörer kan få på Chalmers.
· Potentiellt har startat sin entreprenörskapskarriär.

Innehåll

Kursen omfattar en rad teman som är centrala för framgångsrikt skapande av teknikbaserade företag.

Organisation

Kursen bygger på ett antal föreläsningar som täcker teorier, metoder och praktiska verktyg för att skapa teknikbaserade företag. Inbjudna gästföreläsare, inklusive entreprenörer och investerare, hjälper till att illustrera hur teoretiska begrepp används i praktiken.

Litteratur

Kurslitteraturen bestäms vid en senare tidpunkt.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examination genom muntlig eller skriftlig tentamen, eventuellt plus projektarbete.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten