Kursplan för Principer för parallell programmering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-08 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnPrinciples of Concurrent Programming
 • KurskodTDA384
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTKDAT
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 49124
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0117 Laboration 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0217 Tentamen 4,5 hp
  Betygsskala: TH
  4,5 hp
  • 24 Okt 2020 em J
  • 16 Mar 2021 fm J
  • 09 Jun 2021 fm J

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Kurstillfälle 2

  • Undervisningsspråk Engelska
  • Anmälningskod 49112
  • Blockschema
  • Sökbar för utbytesstudenterJa
  • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

  Poängfördelning

  0117 Laboration 3 hp
  Betygsskala: UG
  3 hp
   0217 Tentamen 4,5 hp
   Betygsskala: TH
   4,5 hp
   • 16 Mar 2021 fm J
   • 09 Jun 2021 fm J
   • 23 Okt 2021 em J

   I program

   Examinator

   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper inom (satslogik) logik. Gedigen kompetens inom Java. Viss kunskap inom funktionell programmering är också önskvärd. För studenter utan nämnda kunskaper kommer kursen att erbjuda vissa tutorials, dock kommer man att behöva spendera något mer tid till att även lära sig denna paradigm.

   Syfte

   Parallellprogrammering har blivit allmänt förekommande i olika typer av system, exempelvis för att påskynda beräkningar där fysisk parallellism kan utnyttjas, för att tillhandahålla interaktiva fleranvändarmiljöer, och för att hantera interaktion med asynkrona externa händelser. Kursen syftar till att ge en introduktion till de principer som ligger till grund för parallella system, samt praktiska programmeringslösningar för modellering där man utnyttjar samtidighet i program. Områden där dessa principer och praxis är relevanta inkluderar operativsystem, distribuerade system, realtidssystem och flerkärniga arkitekturer.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   Kunskap och förståelse:
   • demonstrera kunskaper om de frågor och problem som uppstår när man konstruerar korrekta parallela program;
   • identifiera synkroniseringsproblem typiska för parallella program, såsom kapplöpningsvillkor och ömsesidig uteslutning.

   Färdigheter och förmåga:
   • tillämpa vanliga mönster, såsom låsning, semaforer och meddelandestyrd synkronisering för att lösa parallella programmeringsproblem;
   • kunna använda tekniker, speciellt avsedda för parallellprogrammering, i moderna parallell-programmeringsspråk;
   • implementera lösningar med vanliga mönster i moderna programmeringsspråk.

   Värderingsförmåga och förhållningssätt:
   • värdera styrkorna och möjliga svagheter inom det parallella programmeringsparadigmet;
   • bedöma om ett program, ett bibliotek, eller en datastruktur är säker för användning i ett parallellprogrammeringsproblem;
   • välja korrekta språkkonstruktioner för att implementera synkronisering och lösa kommunikationsproblem mellan olika beräkningsenheter.

   Innehåll

   • Fysisk kontra logisk parallellism
   • Problem som kan uppkomma vid samtidighet: kapplöpningsvillkor, uteslutning, dödläge, rättvisa, livelock
   • Ömsesidig uteslutning
   • Synkronisering med delat minne: med semaforer eller finkornig låsning
   • Meddelandestyrd synkronisering: med meddelandeköer

   Organisation

   Kursen organiseras i form av föreläsningar och laborationer.

   Litteratur

   Aktuell information om litteratur ges innan kursstart på kursens hemsida. Vid senaste genomförandet av kursen användes "Principles of Concurrent and Distributed Programming (Second edition)", Mordechai Ben-Ari, Addison-Wesley, 2006. ISBN 0-321-31283-X.

   Examination inklusive obligatoriska moment

   Kursen examineras genom en individuell skriftlig salstentamen (4.5 hec) och laborationer (3.0 hec) som normalt genomförs i par. Det slutliga kursbetyget avgörs av resultatet på både laboratoriedelen och
   tentamen.

   Kursplanen innehåller ändringar

   • Ändring gjord på tentamen:
    • 2021-09-21: Plussning Ändrat till plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning tillåten
    • 2021-04-14: Inställd Ändrat till inställd av MT (fel period)
     [2021-10-23 4,5 hp, 0217] Inställt
    • 2021-03-17: Inställd Ändrat till inställd av MT
     [2021-06-09 4,5 hp, 0217] Inställt
    • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning ej tillåten
    • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
     Beslut GRULG, plussning ej tillåten
    • 2020-09-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-01-07 Eftermiddag till 2021-03-16 Förmiddag av G Schneider
     [2021-01-07 4,5 hp, 0217]
    • 2020-09-04: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat från 2021-08-18 Eftermiddag till 2021-06-09 Förmiddag av G Schneider
     [2021-08-18 4,5 hp, 0217]
   • Ändring gjord på kurstillfälle:
    • 2020-10-16: Examinator Examinator ändrat från Nir Piterman (piterman) till Gerardo Schneider (gersch) av Viceprefekt
     [Kurstillfälle 2]