Kursplan för Advanced computer graphics

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnAdvanced computer graphics
 • KurskodDAT205
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23113
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Projekt 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6 hp0 hp0 hp
0208 Projekt 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

En kurs motsvarande TDA361 Computer graphics eller liknande. (Kursen TDA361 Computer graphics förutsätter färdigheter i ett imperativt högnivåspråk som t ex C/C++ eller Java samt förståelse för algoritmer, datastrukturer och grundläggande vektoranalys i 3D.)

Syfte

Kursen syftar till att ytterligare bredda och fördjupa kunskaper kring algoritmer för 3D-grafik samt att ge erfarenheter av att implementera avancerade 3D-grafiktekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Beskriva och utnyttja avancerade algoritmer som används för att skapa 3D-grafik i t ex spel eller filmer.
Implementera avancerade algoritmer för realtidsrendering och/eller fotorealistisk rendering.

Innehåll

Detta är en fortsättningskurs till TDA361 Computer Graphics. Här ges studenten möjlighet att fördjupa sina kunskaper. Varje elev väljer en avancerad grafikteknik som han/hon presenterar under c:a 15 minuter på ett av kursens seminarietillfällen. Vanligt är även att presentera i par - då under 30 minuter. De obligatoriska seminarierna presenterar mer detaljer på forskningsnivå för ett antal ämnen och kan innefatta t ex ambient occlusion, hair rendering, GPGPU applications, ray tracing och global illumination, GPU-ray tracing, hårda och mjuka skuggor, real-time indirect illumination och spherical harmonics.

Varje elev gör även ett valfritt lämpligt programmeringsprojekt inom 3D-grafik (individuellt eller i grupp), t ex genom att implementera en specifik metod eller flera avancerade men mindre omfattande tekniker. Detta kan t ex utformas som en renderingsmotor för ett spel, en ray tracer, en GPGPU-implementation eller stand-alone-effekter m.m.  

Organisation

~16 seminarietillfällen: ett 2h-seminarium varje vecka under läsperiod 3+4. Minst 80% närvaro krävs för att få godkänt på kursen.

De första c:a 5 seminarietillfällena ges föreläsningar av läraren eller andra forskare. Övriga seminarietillfällen hålls presentationer av studenterna, följt av att vi i grupper diskuterar och därmed fördjupar förståelsen för de presenterade algoritmerna/teknikerna.

Litteratur

Text/artiklar distribueras ut löpande under kursens gång. Kursmaterial kommer finnas tillgängligt online. 

Examination inklusive obligatoriska moment

Minst 80% närvaro på seminarierna krävs.

Varje student skall göra en 15-minuters presentation (får göras i par och då under 30 minuter).

Projektet betygssätts (IG, 3,4,5).

Ingen tentamen.