Kursplan för Computer graphics

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputer graphics
 • KurskodTDA362
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPIDE
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Informationsteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 23125
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0117 Tentamen 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2021 fm J
 • 09 Apr 2021 em J
 • 24 Aug 2021 em J
0217 Laboration 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Särskild behörighet

Engelska 6
Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Inga strikta krav, men nivån på föreläsningar och laborationer utgår från att eleven har 1) kunskaper motsvarande en kurs i algoritmer och datastrukturer, 2) färdigheter i programmering i ett imperativt högnivåspråk (t ex C, C++ eller Java), samt 3) viss förståelse av vektoranalys i tre dimensioner (dotprodukt, kryssprodukt, matrismultiplikation). Den typiska studenten har en avslutad utbildning motsvarande kandidatexamen i Computer Science eller liknande.

Syfte

Kursen syftar till att ge bred kunskap kring algoritmer för 3D-grafik samt erfarenheter av att implementera grundläggande 3D-grafiktekniker.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Kunna beskriva, förklara, tillämpa och jämföra fundamentala algoritmer och tekniker som används inom området datorgrafik, för t ex 3D-spel och film. Kunna använda funktionalitet hos grafikhårdvara via API. Kunna implementera effektiva algoritmer för att generera tvådimensionella bilder från 3D-modeller, i realtid eller för fotorealistisk rendering.

Innehåll

Kursen är en grundkurs i ämnet datorgrafik och ger kunskap om de algoritmer, tekniker och principer som används för att skapa datorgenererde bilder. Primärt fokus ligger på realtidsrendering samt fotorealistisk rendering. Kursens första del handlar om realtidsrendering och innefattar bl a algoritmer för belysning, specialeffekter, skuggor, reflektioner, grafikkortens design och uppsnabbningsalgoritmer. Kursens andra del fokuserar på hur man genererar fotorealistiska bilder vilket inkluderar algoritmer för ray tracing och global illumination. Vidare ger kursen förklaring till och förmåga att på grundläggande nivå tillämpa tillhörande matematik.

Organisation

Kursen är organiserad i föreläsningar och övningar. I övningarna implementerar studenten 3D-grafikalgoritmer med hjälp av C++. Studenten förväntas inte ha förkunskaper i just C++, men dock i något modernt högnivåspråk, som t ex Java.

Litteratur

Se separat literturlista på kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen. Betygsskala U, 3, 4, 5. Laborationer. Betygskala: Godkänd (G), Underkänd (U). 

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-09-30: Plussning Inte längre plussning av GRULG
   Beslut GRULG, plussning ej tillåten