ELKRAFTTEKNIK, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnELECTRIC POWER ENGINEERING, MSC PROGR
 • ProgramkodMPEPO
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2019/2020
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 2

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-19 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Obligatoriskt valbara: Projektkurs (EEK150, EEN045) 1 av kurserna krävs för examen
 • 2 Rekommendation: EEK150 har två kurstillfällen och kan läsas i läsperiod 1 eller läsperiod 2 (EEK150)
 • 3 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (EEK150, EEN045)
 • 4 Obligatoriskt valbara: För årskurs 2 (EEK202, EEK221, ENM095, ENM100) 1 av kurserna krävs för examen
 • 5 Rekommendation: Obligatorisk: Läs i årskurs 2 om du inte läste den i årskurs 1 (ENM051, MTT035)
 • 6 Rekommendation: Ges på svenska. Behandlar svensk lagstiftning. (SJO955)
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • *: Modulen omfattar undervisning i annan period