Kursplan för Introduktion till elektroniksystemkonstruktion

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-04-04 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnIntroduction to electronic system design
 • KurskodDAT093
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPEES
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeDatateknik, Elektroteknik
 • InstitutionDATA- OCH INFORMATIONSTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 15119
 • Max antal deltagare48
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0113 Laboration 5 hp
Betygsskala: UG
5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0213 Tentamen 2,5 hp
Betygsskala: TH
2,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 26 Okt 2019 fm SB_MU DIG
 • 08 Jan 2020 fm SB_MU DIG
 • 17 Aug 2020 fm J DIG

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • DAT090 Introduction to electronic system design
 • DAT091 Introduction to electronic system design
 • DAT092 Introduction to electronic system design

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundkurser i logikkonstruktion och elektronikkretsar.  Grundläggande färdigheter i hårdvarubeskrivande språk (VHDL eller Verilog).

Syfte

Kursens övergripande syfte är att introducera studenten till konstruktion och verifiering av elektroniksystem. Huvudfokus är på digital hårdvara, men kursen behandlar även andra frågor som kan uppkomma inom modern systemkonstruktion. Kursen anlägger ett top-down-perspektiv, från systembeskrivning till registernivå, och kompletterar på så sätt MCC092 Introduction to integrated circuit design, som behandlar kretsnivå upp till registernivå.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Föreslå teknologiplattformar (FPGA, ASIC, mjukvara på processor, komponenter på kretskort, ...), baserat på parametrar som kostnader för design, produktion och effektförbrukning för olika teknologier.
- Beskriva de implementationssteg som krävs för konstruktion, verifiering och test av ett komplext elektroniksystem, och hur dessa steg relateras till varandra.
- Beskriva alternativa implementationsstrategier för väsentliga hårdvarufunktioner och välja strategi utifrån prestandakrav och kostnader.
- Diskutera kraftförsörjning och kylning i elektroniksystem, och hur dessa designaspekter kan inverka på valet av implementationsstrategier.
- Implementera digitala delar av elektroniksystem med hjälp av hårdvarubeskrivande språk (HDLer) och testbänkar samt enkla konstruktionsverktyg (EDA-verktyg), såsom HDL-simulatorer och syntesverktyg.

Innehåll

Kursen avses ge en stabil grund i HDL-baserad hårdvarukonstruktion, vilket är nödvändigt för följande kurser i EESD-programmet, och samtidigt ge en överblick över konstruktion av inbyggda elektroniksystem och betydelsefulla hårdvarufunktioner.  Kursens huvudteman är konstruktionsprojektens stora och ökande komplexitet, de många konstruktionsval som måste göras, samt de teknologiska trender och utvecklingar som påverkar dessa val.

Organisation

En labserie förbättrar och säkerställer studentens verktygs- och HDL-färdigheter; en föreläsningsserie ger överblicken över fältet.  Den första halvan av labserien genomförs individuellt, och den andra halvan genomförs i par.

Litteratur

VHDL-litteratur är användbar för labkursen och senare kurser inom EESD-programmet.  Vi rekommenderar läroboken Dally et al: "Digital Design Using VHDL: a Systems Approach" och referensboken Ashenden: "Designer's Guide to VHDL" (den senare finns tillgänglig som E-bok från Chalmers' bibliotek); andra bra VHDL-böcker kan också användas.  Forskningsartiklar och annat kompletterande material görs tillgängliga under kursens gång.

Examination inklusive obligatoriska moment

Verktygs- och HDL-färdigheter examineras genom labkursen; övriga mål examineras genom skriftlig tentamen. Slutbetyget ges genom en sammanvägning av betyg för labkurs och skriftlig tentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2019-09-20: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2020-01-08 2,5 hp, 0213]
  • 2019-09-09: Plats Plats ändrat från Johanneberg till SB Multisal av grunnet
   [2019-10-26 2,5 hp, 0213]
 • Ändring gjord på modul:
  • 2019-04-04: Digital tentamen Ändrat till digital tentamen av grunnet
   [0213 Tentamen 2,5 hp] Ändrat till digital examination