Kursplan för Project management

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2018-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnProject management
 • KurskodIBB136
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPSCM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeIndustriell ekonomi
 • InstitutionTEKNIKENS EKONOMI OCH ORGANISATION
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37113
 • Max antal deltagare90
 • Min. antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0216 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0316 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Kurstillfälle 2

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 37111
 • Max antal deltagare90
 • Min. antal deltagare20
 • Blockschema
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0116 Tentamen 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1,5 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
0216 Projekt 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp
0316 Inlämningsuppgift 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp3 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • IBB135 Project management

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Managerial Economics TEK255 eller motsvarande Industrial Management TEK250 eller motsvarande

Syfte

Syftet med kursen är att ge studenterna: - Förståelse för användningen av projekt som organisationsform - Begreppsliga verktyg för att beskriva, diagnostisera och påverka i projektrelaterade beslutssituationer - Handlingsbar kunskap och färdigheter i projektledning, samt i en rad olika produktutvecklingsrelaterade beslutssituationer.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter kursen skall studenterna kunna:
- Beskriva grundläggande projektledningsbegrepp och verktyg
- Tillämpa projektledningsteorier för att analysera särdragen hos industriella projekt och utifrån detta föreslå lämpliga sätt att hantera projekten
- Inrama, analysera och lösa ledningsproblem i projektmiljöer med stöd av lämplig litteratur
- Använda litteratur för att kritiskt värdera projektledningsmodeller
- Strukturera och organisera projekt av inte alltför komplicerat slag

Innehåll

Kursen handlar om att leda projekt. Detta innebär att kursen innehåller allmänna kunskaper om projektledning och återspeglar kunskap i att hantera oförutsedda händelser som inträffar i projekt inom teknikbaserade företag. Följande teman kan identifieras i kursens ämnesområde:
- Organisering av projekt och organisatoriska egenskaper
- Projektledning och lärande
- Projektplanering och styrning

Organisation

Kursen har tre organiserade inlärningsarenor: föreläsningar, litteraturseminarier och projektarbete i grupp. Litteraturseminarierna kräver aktivt deltagande och förberedelser. Projektarbetet i grupp är ett uppdrag att beskriva och analysera ett verkligt industriellt projekt. Efter föreläsningarna i projektledningens grunder kommer det att ges etttest för att bedöma de grundläggande kunskaperna om projektledning. I hemtentamen integreras teori och praktisk kunskap och hur olika teorier avspeglas mot varandra.

Litteratur

Kurslitteraturen beslutas vid kursens början.

Examination inklusive obligatoriska moment

Kursen examineras i tre kursmoment: 1.-Tentamen 1.5 hp Project Management Basics rapporteras som betyg U/G 2.-Projekt 3,0 hp Research Project Work rapporteras som betyg U/G 3.-Inlämningsuppgift 3,0 hp Home Exam rapporteras som betyg U/G Slutbetyg sätts som en sammanvägning av resultaten inom de tre modulerna. För slutbetyget används betygsskalan U, 3, 4 och 5. Se vidare kurs-PM.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2020-01-08: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 125 till 90 av UBS
   [Kurstillfälle 2]
  • 2020-01-08: Max antal deltagare Max antal deltagare ändrat från 90 till 125 av UBS
   [Kurstillfälle 2]
  • 2019-09-16: Examinator Examinator ändrat från Jan Wickenberg (wickenbe) till Ingrid Johansson Mignon (mignon) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 2]
  • 2019-09-16: Examinator Examinator ändrat från Jan Wickenberg (wickenbe) till Ingrid Johansson Mignon (mignon) av Viceprefekt
   [Kurstillfälle 1]