DATA SCIENCE OCH AI, MASTERPROGRAM

Översikt

 • Engelskt namnDATA SCIENCE AND AI, MSC PROGR
 • ProgramkodMPDSC
 • Omfattning120 Högskolepoäng
 • Läsår2019/2020
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå

Årskurs 1

Programplan för läsår 2019/2020

Programplanen är fastställd 2019-02-21 av utbildningsområdesansvarig.

 • 1 Rekommendation: Kursen läses normalt under årskurs två på masterprogrammet (RRY025)
 • 2 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (MVE171, RRY025, SSY098, TDA232, TMA521, TMA881, TMS016, TMS088) 2 av kurserna krävs för examen
 • 3 Överlapp: Endast en av markerade kurser kan samtidigt räknas in i examen (RRY025, SSY098)
 • 4 Obligatoriskt valbara: Obligatoriskt valbar kurs. (DAT346, MVE440, TDA357, TIN093) 1 av kurserna krävs för examen
 • 5 Ges vartannat år
 • DIG: Digital examination innebär en salstentamen som skrivs i system Inspera. Studenten använder egen dator och har tillgång till tentamen via Safe Exam browser.
 • E: Enda modul. Betyg på modul ger slutbetyg på kursen.
 • S: Slutbetyg. Alla moduler rapporteras först. Därefter rapporteras slutbetyg på kurs (S).