Kursplan för Högprestandaberäkning

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnHigh performance computing
 • KurskodTMA881
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20117
 • Max antal deltagare120
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0101 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kurser i matematik, numerisk analys, programmering och datastrukturer. Grundläggande Matlabprogrammering.

Syfte

Ett syfte är ge insikter i grundläggande datorarkitektur och dess påverkan på kodprestanda. Kursen syftar även till att tillhandahålla verktyg och tekniker för kodoptimering och parallell programmering

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Efter godkänd kurs ska studenten kunna
 • organisera exekvering på en fjärrdator med hjälp av Linux-kommandon
 • skriva enkla parallella program med MPI, OpenMP eller OpenCL
 • beskriva de grundläggande egenskaperna hos processorer, GPU, FPGA och hårdvaruacceleratorer
 • bedöma påverkan av hårdvara och mjukvara på körningsprestanda.

Innehåll

 • Kort introduktion till C och Python i den omfattning som är nödvändig för datorlabbarna.
 • Linux-kommandon.
 • Parallellprogrammering med trådar, OpenMP, MPI och OpenCL.
 • Datorarkitektur.
 • Kodoptimering och kompileringsflaggor.
 • Översikt av bibliotek i numerisk analys.

Organisation

Föreläsningar och datorlaborationer. Laborationerna, som utger en mycket väsentlig del av kursen, består av flera små problem som illustrerar hur kodprestanda påverkas av datorarkitektur, programspråk, datastrukturer etc. Programmen skrivs i C och Python. Var god se kurshemsidan för mer detaljer.

Litteratur

Föreläsningsanteckningar, manualer och artiklar.

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen består av datorbaserade uppgifter, en kort presentation och en hemtentamen.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
  • 2019-03-27: Borttaget [MPENM, Årskurs 2 regel V] Kurstillfälle 1 borttaget av UOL