Kursplan för Linjära statistiska modeller

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-22 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLinear statistical models
 • KurskodMVE190
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20125
 • Max antal deltagare100
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0108 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
7,5 hp
 • 14 Jan 2020 em SB
 • 07 Apr 2020 em DIST
 • 18 Aug 2020 em J

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

MVE155 Statistical Inference or a similar course

Syfte

The course covers the following topics: - multidimensional normal distributions - general linear models in linear algebra terms - statistical analysis of general linear models using algebraic tools like projections, generalized matrix inverses and quadratic forms - the duality of hypothesis tests and confidence sets - Sheffe's and Tukey's methods for multiple tests and confidence intervals - noncentral t- and F-distributions and their use for test power computations - tolerance and prediction intervals - graphical methods for model validation - introduction to generalizations towards general heteroscedastic and covariance structures - generalized linear models with link function for some exponential families - estimation algorithms for various link functions. - hypothesis testing and confidence intervals for linear combinations of parameters in the generalized linear models: the binomial, Poisson and multinomial distribution cases - generalized residuals and their use.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

Sätta upp en allmän linjär modell för praktiska tillämpningar och utföra den statistiska analysen, företrädesvis multipel linjär regression mha av någon statistisk programvara. Beskriva och analysera linjära modeller med hjälp av matrisalgebra.

Innehåll

Enkel och multipel linjär regression. Modellvalidering, modellval. Regressionsträd. Regression med binär responsvariabel. Organisation

Föreläsningar, räkneövningar, datorövningar, praktiskt arbete i grupp med verkliga data

Litteratur

Uppdateras varje år - var vänlig konsultera kurshemsidan

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-04-29: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av elisabeth eriksson
   [30986, 50483, 3], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 3 (ej nedlagd kurs)
  • 2020-01-13: Plats Plats ändrat från Johanneberg till Samhällsbyggnad av grunnet
   [2020-01-14 7,5 hp, 0108]
  • 2019-10-22: Tentamensdatum Tentamensdatum ändrat av Rickard Johansson
   [30986, 50483, 2], Ny tenta för läsår 2019/2020, ordinal 2 (ej nedlagd kurs)
 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL