Kursplan för Storskalig optimering

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-26 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLarge scale optimization
 • KurskodTMA521
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareMPENM
 • UtbildningsnivåAvancerad nivå
 • HuvudområdeMatematik
 • InstitutionMATEMATISKA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 20112
 • Sökbar för utbytesstudenterJa

Poängfördelning

0197 Tentamen 7,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp7,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator
 • Kontakta examinator

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Behörighet

Information saknas

Särskild behörighet

För kurser på avancerad nivå gäller samma grundläggande och särskilda behörighetskrav som till det kursägande programmet. (När kursen är på avancerad nivå men ägs av ett grundnivåprogram gäller dock tillträdeskrav för avancerad nivå.)
Undantag från tillträdeskraven: Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

Kursspecifika förkunskaper

Grundläggande kunskaper i linjär och diskret optimering. Rekommenderas att ha läst TMA947 Nonlinear optimization.

Syfte

Kursens syfte är att ge studenterna en inblick i några av de viktigaste principerna för effektiv lösning av praktiska, storskaliga optimeringsproblem, från modellering till metodkonstruktion. Efter en inledande serie föreläsningar ägnas kursens huvudsakliga verksamhet åt projektarbeten, vari studenterna utnyttjar dessa principer för att effektivt lösa några relevanta optimeringsproblem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

 • självständigt analysera och föreslå modellerings- och lösningsprinciper för en uppsjö av typer av optimeringsproblem;
 • och ha tillräckliga kunskaper för att kunna använda dessa principer i praktisk verksamhet med hjälp av mjukvaror för optimering.

Innehåll

Storskaliga optimeringsproblem har i princip alltid en inneboende struktur som kan - och skall - utnyttjas för att medge att de löses effektivt. Kursen behandlar ett antal grundläggande principer med vars hjälp storskaliga optimeringsproblem kan lösas. Tekniken kallas allmänt dekomposition-koordination och utnyttjar bland annat konvexitets- och dualitetsteori. Delar av denna teori behandlas i kursen Olinjär optimering (TMA947) men studeras här med ett större djup. Kursen innehåller tre viktiga praktiska moment: en övning i modellering och lösning av ett designproblem, samt två projektarbeten i vilka storskaliga optimeringsproblem löses med hjälp av dualitetsteori och tekniker som gås igenom vid föreläsningarna. 

Kortfattat innehåll: komplexitet, unimodularitet och konvexitet, minimala uppspännande träd, kappsäcksproblem, lokaliseringsproblem, generaliserad tillordning, handelsresandeproblem, nätverkskonstruktion, övertäckningsproblem. Dekomposition/koordinering, restriktion, projektion, fixering av variabler, omgivningar,(Lagrange)relaxering, linjärisering, linjesökning, koordinerande masterproblem. Plansnittning, Lagrange-heuristiker, kolumngenerering, Dantzig-Wolfe-dekomposition, Benders-dekomposition, lokal sökning, moderna trädsökningsmetoder.

Organisation

Föreläsningar. En modelleringsövning inkluderande muntlig presentation och diskussion. Två projekt inkluderande muntliga och skriftliga presentationer samt oppositioner.

Litteratur

Se kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Skriftligt och muntligt redovisade projektuppgifter, opposition; muntlig tentamen för överbetyg.

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på kurstillfälle:
  • 2019-04-03: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 2 av UBS/UOL
  • 2019-03-18: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för MPENM åk 1 av UOL
  • 2019-03-18: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 2 av UOL
  • 2019-03-18: Tillagd i programplan [Kurstillfälle 1] tillagd i programplan för TKITE åk 3 av UOL
 • Ändring gjord på kurstillfälle i programplan:
  • 2019-03-18: Gruppering Gruppering ändrat av UOL
   [Obligatoriskt valbara. Fyra av kurserna inom parentesen till höger måste väljas (ENM140, FFR105, FFR110, FFR135, KMG060, MTF072, MTF270, MVE080, MVE095, MVE140, MVE150, MVE162, MVE165, MVE170, MVE187, MVE190, MVE440, MVE510, MVE565, SSY200, TIF155, TIN093, TMA026, TMA265, TMA285, TMA372, TMA401, TME225, TME235, TMS016, TMS088, TMS150, TMS165, TMV100). Krav 4 kurs(er). I MPENM Årskurs 1] TMA521 tillagd i gruppering