Kursplan för Styrteknik

Kursplan fastställd 2019-02-19 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnLogic control
 • KurskodSSY036
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76135
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0109 Tentamen, del A 6,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp0 hp0 hp6,5 hp0 hp0 hp
 • 03 Jun 2020 em L
 • 12 Okt 2019 fm L
 • 25 Aug 2020 fm L
0209 Laboration, del B 1 hp
Betygsskala: UG
0 hp0 hp0 hp1 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SSY035 Styrteknik

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

SSY032 Grundläggande elteknik

Mera specifikt innebär det kunskaper i...
- begreppen likspänning, växelspänning, pålagd spänning, spänning över komponent, ström, resistans och elektromagnetisk verkan.
- elektriska kretsar, serie- o parallellkoppling.
- Ohms o Kirchhoffs lagar.

Vidare förutsätts studenterna ha kunskaper i matematisk uppställning och hantering av algebraiska uttryck. 

Syfte

Syftet med denna kurs är att ge kursdeltagarna förståelse för funktion och användning av för området adekvata el-, elektronik-, pneumatik- och hydraulikkomponenter. Vidare ska kursen ge grundläggande insikt i och kunskaper om de metoder och de system som förekommer vid styrning av processer, maskiner och andra anläggningar. Kursen ska också ge färdigheter i att tolka och konstruera ritningar över elektriska, pneumatiska och hydrauliska system samt tolka och konstruera styrprogram för styrning av processer med programmerbara styrsystem.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Tolka och formulera logiska villkor i form av logiska uttryck, logiska scheman och reläscheman. - Redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i hydrauliska system. - Tolka och konstruera elscheman för industriella- och marina anläggningar. - Tolka och konstruera schema för enklare pneumatiska styrningar. - Redogöra för uppbyggnad och funktion hos industriella programmerbara styrsystem, PLC. - Utveckla, komplettera och felsöka PLC-styrprogram för förreglingar och sekvensstyrningar. - Känna till innebörden av återkopplat system. - Redogöra för vanliga elektriska och elektronikkomponenter samt begrepp som används vid styrning av industriell- och marina utrustning inkluderande styrning av inredningsystem - Redogöra för de vanligaste komponenterna som ingår i pneumatiska system. - Tolka och konstruera schema för enklare hydrauliska styrningar

Innehåll

- Grundläggande digitalteknik, logiska uttryck, sanningstabell. - Komponenter som ingår i gränssnitt mellan elektronikstyrenheter och kraftenheter, reläer, kontaktorer, switchtransistorer, optokopplare. - Komponenter som ingår i elektriska anläggningsscheman. - Reläteknik, reläscheman, elektriska anläggningsscheman. - Pneumatik: komponenter och system. - Hydraulik: komponenter och system. - Programmerbara styrsystem (PLC) uppbyggnad o programmering. - Förreglingar, tidsfunktioner, räknare. - Ladder- och funktionsblockprogrammering av PLC. - Styrning av sekvensiella förlopp. - Analoga signaler , A/D-, D/A-omvandling. - Inledning återkopplade system.

Organisation

Kursen består av föreläsningar, hemuppgifter, laborationer och övningar. Mycket av arbete kommer att ske två och två med fokus på hemuppgifter, laborationer och övningar. Hemuppgifter och laborationer är obligatoriska. Det kommer att vara ca två föreläsningar i veckan som fokuserar på fördjupande förståelse av kursens innehåll. Kursen innehåller lärandemål för behörigheten STCW A-III/6 (Electro Technical Officer).

Litteratur

Allt kursmaterial kommer delas ut via kurshemsidan.

Examination inklusive obligatoriska moment

Del A Skriftlig tentamen Del B Godkända laborationer Slutbetyg fås enligt tentamensresultatet då laborationer godkända.

STCW

 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU744,LNB727,SJO556,SJO701,
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO114,SJO556,SSY032,