Kursplan för Grundläggande elteknik

Kursplanen innehåller ändringar
Se ändringar

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnElectrical systems
 • KurskodSSY032
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 76114
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0112 Tentamen, del A 6 hp
Betygsskala: TH
0 hp6 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
 • 15 Jan 2020 fm L
 • 08 Apr 2020 fm DIST
 • 27 Aug 2020 fm L
0212 Laboration, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
0 hp1,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • SSY031 Elteknik 1

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Inga.

Syfte

Kursen syftar till att ge säkra baskunskaper om elteknikens fysikaliska och elektriska grunder. Den skall samtidigt ge förståelse och kunskap om funktion och konstruktion hos elektriska komponenter, utrustningar och system som ingår i moderna industri- och energianläggningar. Kursen skall också ge förståelse för de bakomliggande orsakerna till skador på grund av elström.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Förklara de skador som kan uppstå vid felaktigt hanterande av elektriska system och hur man undviker dessa ur ett elsäkerhetsperspektiv.
- Beskriva hur direktjordade och isolerade elsystem, skyddsjordning och jordfelsbrytare fungerar samt beskriva begreppet jord.
- Beskriva och modellera ideala komponenter såsom kondensatorer, spolar, resistorer, transformatorer, spänningskällor och strömkällor.
- Beskriva och tillämpa Ohms lag, Kirchoffs lagar, komplexa metoden, effektlagen, energiberäkning, maskanalys samt superposition för likströms och växelspänningskretsar.
- Modellera elektriska kretsar med hjälp av ekvivalent Theveninkrets.
- Rita kretsschema för elektriska kretsar.
- Beräkna ström, spänning, resistans, effekt och energi i likströmskretsar.
- Beskriva materialbegreppen resistivitet och temperaturkoefficient samt kunna använda dem i elektriska beräkningar.
- Beskriva hur batterier och ackumulatorer är uppbyggda och kan modelleras samt beräkna spänningar och strömmar som uppträder i dessa komponenter.
- Beskriva likströmsmaskinens uppbyggnad, funktion och beteende under dynamiska förlopp. Modellera och räkna på likströmsmaskinen i stationärtillstånd.
- Beräkna spänningar, strömmar, impedanser, fasförskjutning, skenbar, aktiv och reaktiv effekt samt energi i enfas växelspänningskretsar.
- Beräkna spänningar, strömmar, impedanser, fasförskjutning, skenbar, aktiv och reaktiv effekt samt energi i trefas växelspänningskretsar.
- Beskriva transformatorns uppbyggnad, funktion och beteende under dynamiska förlopp. Modellera och räkna på transformatorns i stationärtillstånd.
- Använda enkel felsökning i lik- och växelspänningskretsar.

Innehåll

- Genomgång av elsäkerhetsföreskrifter, faran med olika elsystem, direktjordning, isolerade elsystem, skyddsjordning, jordfelsbrytare samt begreppet jord.
- Grundläggande metoder och teorem för analys av elektriska kretsar samt definitioner av storheter och enheter. Krets- och enlinjeschema.
- Beräkningar av ström, spänning, effekt och energi med Ohms och Kirchoffs lagar i kretsar med resistanser.
- Materialkännedom med begrepp som resistivitet och temperaturkoefficient.
- Beräkna strömmar och spänningar i likströmskretsar med maskanalys och superposition.
- Modellering av likströmskretsar med hjälp av ekvivalent Theveninkrets och konceptet effektanpassning.
- Batterier och ackumulatorer.
- Komponentkännedom kring kondensatorer, spolar och resistorer
- Kretsar innehållande kapacitanser och induktanser, transienta upp- och urladdningsförlopp (första ordningens system).
- Grunderna i elmaskinteknik, inducerad spänning och elektromagnetisk kraftverkan.
- Funktion av och beräkningar på likströmmaskinen både stationärt och dynamiskt.
- Enfas växelströmsberäkningar med den komplexa metoden (jw-metoden), begrepp som fasförskjutning, skenbar-, aktiv- och reaktiv-effekt, faskompensering samt visardiagram.
- Beräkna strömmar och spänningar i växelströmskretsar med maskanalys och superposition.
- Modellering av växelströmskretsar med hjälp av ekvivalent Theveninkrets och konceptet effektanpassning.
- Trefas växelströmsberäkningar med den komplexa metoden, jw-metoden, begrepp som fasförskjutning, skenbar-, aktiv- och reaktiv-effekt, faskompensering, visardiagram samt Y/D-transformation.
- Magnetiskt kopplade kretsar, transformatorn.
- Laborationer i elektriska kretsar, likströmsmaskinen och transformatorn.

Organisation

Kursen omfattar föreläsningar, övningar och obligatoriska laborationer.


Litteratur

Bill Karlström, Kretsanalys, Studentlitteratur AB, ISBN: 9789144125725

A. Alfredsson & K A Jacobsson, Elkrafthandboken Elmaskiner, Upplaga 3, ISBN: 9789147114375 2016

Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Kompendium
Grundläggande Elteknik För Sjöingenjörer Övningsuppgifter (Övningskompendiet)
Extra övningsuppgifter

Examination inklusive obligatoriska moment

Examinationen baseras på skriftlig tentamen (betygsskala U, 3, 4, 5) samt godkända laborationer. Godkänt Elsäkerhetsprov krävs för att få göra laborationerna.

STCW

 • A-III/1 Operate electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LEU751,
 • A-III/2 Manage operation of electrical and electronic control equipment
  Ingår även i kurs:
 • A-III/2 Manage trouble-shooting, restoration of electrical and electronic control equipment to operating condition
  Ingår även i kurs:LET684,
 • A-III/7 Contribute to monitoring the operation of electrical systems and machinery
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO114,SJO556,SSY036,
 • A-III/7 Contribute to shipboard maintenance and repair
  Ingår även i kurs:LNB660,
 • A-III/7 Contribute to the maintenance and repair of electrical systems and machinery on board
  Ingår även i kurs:LET684,LNB727,
 • A-III/7 Safe use of electrical equipment
  Ingår även i kurs:LET684,

Kursplanen innehåller ändringar

 • Ändring gjord på tentamen:
  • 2020-03-30: Inställd Ändrat till inställd av Beslut Grulg
   [2020-04-08 6,0 hp, 0112] Inställt