Kursplan för Styr- och reglersystem

Kursplan fastställd 2019-02-20 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnComputerbased control systems
 • KurskodLEU744
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTISJL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeElektroteknik, Sjöfartsteknik
 • InstitutionELEKTROTEKNIK
 • BetygsskalaTH - Fem, Fyra, Tre, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Engelska
 • Anmälningskod 76133
 • Sökbar för utbytesstudenterJa
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0118 Inlämningsuppgift, del A 4,5 hp
Betygsskala: TH
0 hp4,5 hp0 hp0 hp0 hp0 hp
0218 Projekt, del B 3 hp
Betygsskala: UG
0 hp3 hp0 hp0 hp0 hp0 hp

I program

Examinator

Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

Ersätter

 • LEU743 Styr- och reglersystem

Behörighet

För kurser på grundnivå inom Chalmers utbildningsprogram gäller samma behörighetskrav som till de(t) program där kursen ingår i programplanen.

Kursspecifika förkunskaper

Denna kurs bygger på delar av SSY036 Styrteknik. Det innebär att kursdeltagaren förutsätts förstå och tolka logiska uttryck, logiska scheman och reläscheman för enklare styrningar och tillämpa dessa kunskaper genom programmering av programmerbara styrsystem. Vidare förutsätts att kursdeltagaren från kursen LEU751 Reglerteknik förstår funktionen hos ett återkopplat system och kan tillämpa gängse metoder för inställning av en PID-regulator.

Syfte

Det övergripande syftet med denna kurs är att utifrån tidigare kurser ge kursdeltagaren fördjupade kunskaper i styrning, reglering och övervakning av processer med hjälp av moderna datoriserade system. Vidare att ge en inblick i modern kommunikationsteknik mellan olika enheter i distribuerade styr- och övervakningssystem.

Ett parallellt syfte är att ge kursdeltagarna en grund i projektgenomförande och en träning i att ställa upp kriterier, organisera och genomföra en arbetsuppgift i projektform.

Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

- Kunna konstruera ett enklare distribuerat styr- och regersystem, vilket innebär styrning med hjälp av flera ihopkopplade industriella styrsystem (PLCer) och användargränssnitt
- Ge exempel på utmaningar vid utvecklingen, felsökning och underhåll av distribuerade styr- och reglersystem
- Kunna tillämpa agila projektmetoder för att hantera en större utvecklingsuppgift i projektform
- Förklara nödvändigheten av strukturerade och återanvändbara styrfunktioner
- Kunna utveckla strukturerade och återanvändbara styrfunktioner
- Förklara och tillämpa olika styrprinciper för distribuerade styr- och regersystem, så som kontinuerliga reglerloopar, sekventiell styrning och kombinatorisk och logisk styrning
- Redogöra för grunderna i kommunikationen mellan olika styrsystem, till givare och aktuatorer, till överordnade system och till användargränssnitt.
- Ge exempel på designprinciper för användargränssnitt och manuell styrning
- Ge exempel på viktiga delar av ett styrsystems användardokumentation
- Ge exempel på underhållsprinciper för datasystem med tillhörande komponenter i fartygs miljö

Innehåll

Distribuerad styrning

- Uppbyggnad hos modernt styr och reglersystem
- Distribuerad styrning
- Fördjupning PLC-programmering.
- Strukturerad programuppbyggnad av PLC-program.
- Användargränssnitt och manuell styrning
- Kommunikation och protokoll

Projektgenomförande

- Agil systemutveckling och projektstyrning
- I projektform programmera ett distribuerat styr och reglersystem
- Leveranstester, manualer och dokumentation.

Fartygsnära styr och reglersystem

- Utmaningar att felsöka och underhålla ett komplext distribuerat styrsystem
- Styrprinciper för enklare underhåll
- Implementering av enklare PID-regulator
-

Organisation

Kursen är till största delen uppbyggd kring ett styr och reglerprojekt som inkluderar både utveckling med hjälp av simulerad process och det verkliga systemet. Arbetet sker i par, och i en större projektgrupp, och är strukturerat efter en agil systemutvecklingsprincip och projektform. Kontinuerliga demonstrationer och inlämningar kommer ske under hela kursen, vilket varvas med föreläsningar som fördjupar förståelsen av projektuppgiften.

Litteratur

Material delas ut via kurs-hemsida.

Examination inklusive obligatoriska moment

Godkännande och bedömning av insats av obligatoriska moment. Betyg: U, 3, 4, 5.

STCW

 • A-III/6 Maintain and repair bridge navigation equipment and ship communication systems
  Ingår även i kurs:LET684,
 • A-III/6 Monitor the operation of automatic control systems of propulsion and auxiliary machinery
  Ingår även i kurs:LEU751,SJO556,
 • A-III/6 Monitor the operation of electrical, electronic and control systems
  Ingår även i kurs:LNB727,SJO556,SJO701,SSY036,
 • A-III/6 Operate computers and computer networks on ships
  Ingår även i kurs:SJO707,