Kursplan för Maskin- och elteknik

Kursplan fastställd 2019-07-12 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnMarine engine systems
 • KurskodSJM046
 • Omfattning4,5 Högskolepoäng
 • ÄgareTSJKL
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaTH - Mycket väl godkänd (5), Väl godkänd (4), Godkänd (3), Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 75169
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0119 Tentamen, del A 3 hp
Betygsskala: TH
3 hp
 • 01 Jun 2021 fm L
 • 10 Okt 2020 em L
 • 24 Aug 2021 em L
0219 Inlämningsuppgift, del B 1,5 hp
Betygsskala: UG
1,5 hp

  I program

  Examinator

  Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

  Behörighet

  Grundläggande behörighet för grundnivå
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Särskild behörighet

  Samma behörighet som det kursägande programmet.
  Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

  Kursspecifika förkunskaper

  Inga.

  Syfte

  Kursen syftar till att ge grundläggande kunskap om maskinsystem ombord i ett fartyg. Med maskinsystem avses här både maskinella och elektriska system.

  Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

  - Ge exempel på olika typer av drivlinor för handelsfartyg.
  - Identifiera och beskriva olika delsystem i ett fartygsmaskinrum.
  - Förklara den grundläggande konstruktionen hos en dieselmotor med dess kringsystem.
  - Beskriv de grundläggande faktorerna som styr underhållet av en dieselmotor med kringsystem.
  - Beskriva funktionen och struktur på däcksmaskineri.
  - Förklara  funktionen samt uppbyggnaden av hydrualsystem för fartyg.
  - Beräkna bränsleförbrukningen för ett handelsfartyg vid olika belastningar och farter.
  - Beskriva energiproduktionen och energibalanser i ett handelsfartyg.
  - Redogöra för likström och växelström principen.
  - Beräkna enklare likström och växelström system.
  - Beskriva risker i samband med elarbeten.
  - Beskriva olika strukturer och personskyddsanordningar på fartygselsystem.
  - Beskriva uppbyggnad,funktioner,risker med Högspänningssystem ombord

  Innehåll

  - Indelning, värmemotorer 
  - Bränslesystem som är förkommande på dieselmaskiner
  - Bränsle, kvalitet, olika sammansättningar och grundbegrepp samt systemuppbyggnad
  - Smörjoljesystem och separatorer
  - Kylvattensystem och kringutrustning för dieselmotorer
  - Pumpar: Funktion, principer, användning
  - Läns- och ballastsystem
  - Ånga, systemkännedom, grundprinciper
  - Övervakningssystem för ett fartygsmaskinsystem
  - Hydraulik och användningsområde för hydraulik på däcksmaskineri
  - Färskvattensystem och avloppssystems uppbyggnad på ett fartyg
  - Likström princip och beräkningar
  - Växelström/ombord system beräkningar
  - Faror med el och hur man arbetar med elsäkerhet
  - Energibalanser och hur energin kan fördelas i ett fartyg
  - Högspänningssystem ombord
  - Laboration i maskinrumsimulator
  - Laborationer el och maskinsystem på Maritiman

  Organisation

  Kursen utgörs av föreläsningar, laborationer och simulatorövningar . Kursen avslutas med skriftlig tentamen.

  Litteratur

  Se kurshemsida.

  Examination inklusive obligatoriska moment

  Del A: Skriftlig tentamen
  Del B: Inlämningsuppgift med obligatorisk maskinrumssimulering

  Hjälpmedel vid tentamen
  Chalmersgodkänd miniräknare

  STCW

  • A-II/2 Maintain safe navigation through the use of information from navigation equipment and systems to assist command decision making
  • A-II/2 Operate remote controls of propulsion plant and engineering systems and services
   Ingår även i kurs: