Kursplan för Hela resan: Bryggrutiner och maskintjänst

Kursplan fastställd 2019-02-21 av programansvarig (eller motsvarande).

Kursöversikt

 • Engelskt namnThe voyage: Bridge and machine work
 • KurskodSJO895
 • Omfattning7,5 Högskolepoäng
 • ÄgareSBVII
 • UtbildningsnivåGrundnivå
 • HuvudområdeSjöfartsteknik
 • InstitutionMEKANIK OCH MARITIMA VETENSKAPER
 • BetygsskalaUG - Godkänd, Underkänd

Kurstillfälle 1

 • Undervisningsspråk Svenska
 • Anmälningskod 83118
 • Sökbar för utbytesstudenterNej
 • Endast studenter med kurstillfället i programplan.

Poängfördelning

0116 Övning, del A 3 hp
Betygsskala: UG
3 hp
  0216 Projekt, del B 4,5 hp
  Betygsskala: UG
  4,5 hp

   I program

   Examinator

   • Johan Hartler
   Gå till kurshemsidan (Öppnas i ny flik)

   Behörighet

   Grundläggande behörighet för grundnivå
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Särskild behörighet

   Samma behörighet som det kursägande programmet.
   Sökande med en programregistrering på ett program där kursen ingår i programplanen undantas från ovan krav.

   Kursspecifika förkunskaper

   Kunskaper och färdigheter motsvarande lärandemålen i följande kurser:

   SJM005 Terresternavigation och sjömanskap
   SJO855 Marina maskinsystem 1
   SJO870 Marina maskinsystem 2
   SJO875 Fartygskommunikation
   SJO885 Sjövägsregler
   SSY335 El- och reglersystem

   Syfte

   Syftet med kursen är att ge studenterna en övergripande kunskap om rutiner ombord. Studenten skall fördjupa och tillämpa sina kunskaper från tidigare kurser inom ett projektarbete. som omfattar alla delar av en resa, så som maskindrift, reseplanering och dagboksförande, och avslutas med en färdighetsprövning av kunskapen i simulator.

   Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna)

   - Identifiera vaktrutiner i maskinrummet
   - Beskriva och använda maskindagbok och oljedagbok
   - Tillämpa säkerhetsmanualer i ett mindre fartyg
   - Ställa samman en enklare teknisk varvs-specifikation för ett fartyg
   - Förklara grundläggande begrepp i samband med in/ut dockning
   - Jämföra varvets arbetsorder med rederiets varvsspecifikation
   - Urskilja till vilket område (maskin, däck, el) olika arbeten hänförs
   - Beskriva ett relevant reservdelsbehov vid större underhållsarbete på tex en huvudmaskin
   - Tillämpa principer för voyageplaning i kustnära vatten.
   - Använda bryggprocedurer vid genomförande av en kustnära resa
   - Beskriva vilka funktioner som finns vid search & rescue operation
   - Beskriva uppbyggnad av ett bryggsystem.
   - Analysera information ifrån brygginstrument och dess påverkan vid uppstart av brygga.
   - Tillämpa metoden Identifiera, analysera & agera i trafiksituationer inom områden med hög trafikintensitet i enlighet med internationella sjövägsreglerna
   - Beskriva för- och nackdelar med olika RADAR konfigurationer.
   - Beskriva meteorologiska begrepp.
   - Tillämpa meteorologiska prognoser vid reseplanering avseende fartygets sjösäkerhet.
   - Beskriva de åtgärder man bör ta i första skedet efter en incident. Grundstötning/kollision.
   - Definiera stabilitetsförändrande begrepp och dess påverkan på fartyget i sjö
   - Beräkna påverkan på fartyget utifrån ett stabilitetsperspektiv vid lyftoperationer ombord
   - Lastsäkring

   Innehåll

   - Arbeta i maskinteam med vaktgång, ronder och arbetsorder.
   - Maskindagbok och oljedagbok.
   - Reseplaneringprocess
   - Arbeta i bryggteam med procedurer, checklistor och navigator/co-navigator koncept
   - Simulatorkörningen i kustnära farvatten på färdighetsnivå
   - Stabilitetsberäkningar och skadestabilitet i digital miljö
   - Beräkningsgrunder vid grundstötning/vattenintrång
   - Parametrisk rullning, broaching och andra begrepp inom dynamisk stabilitet
   - Instruktioner vid nödsituationer
   - Dockning
   - DIP-planer

   Organisation

   Föreläsningar, simulatorpass, räkneövningar, projekt.

   Litteratur

   Advanced navigation. 

   Examination inklusive obligatoriska moment


   Godkänd simuleringskörningar
   Godkänd reseplanering avseende däck och maskin

   STCW

   • A-II/3 Contribute to the safety of personnel and ship
    Ingår även i kurs:SJO517,SJO865,
   • A-II/3 Maintain a safe navigational watch: Watchkeeping
    Ingår även i kurs:SJM005,SJO885,
   • A-II/3 Maintain seaworthiness of ship
    Ingår även i kurs:SJO865,
   • A-II/3 Manoeuvre the ship and operate small ship power plants
    Ingår även i kurs:
   • A-II/3 Monitor compliance with legislative requirements
    Ingår även i kurs:SJO865,SJO890,
   • A-II/3 Monitor the loading, stowage, securing and unloading of cargoes and their care during the voyage
    Ingår även i kurs:
   • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Automatic pilot
    Ingår även i kurs:SJM005,
   • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Compasses
    Ingår även i kurs:SJM005,
   • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Meteorology
    Ingår även i kurs:
   • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigation
    Ingår även i kurs:SJM005,
   • A-II/3 Plan and conduct a coastal passage and determine position: Navigational aids and equipment
    Ingår även i kurs:SJM005,
   • A-II/3 Respond to a distress signal at sea
    Ingår även i kurs:SJO517,SJO875,
   • A-II/3 Respond to emergencies
    Ingår även i kurs:SJO875,
   • A-III/3 Chief engineer officers and second engineer officers on ships powered by main propulsion machinery of between 750 kW and 3,000 kW propulsion power
    Ingår även i kurs:SJO855,SJO870,SJO890,SSY335,