Vidareutbildning för yrkesverksamma

Med vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY) avses att befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud kan sökas av enskilda individer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Juridiska personer kan istället se Chalmers erbjudanden om uppdragsutbildning. 

U​ppdragsutbildning

Chalmers vill komplettera programutbudet med möjligheten till vidareutbildning för individer med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Vid behov ska yrkesverksamma kunna komplettera och uppdatera sin akademiska utbildning för en ökad kompetens och anställbarhet.

Anmälan

 • Din anmälan till VFY gör du via antagning.se
 • Anmälningskoden för vårterminen är CTH-99994
 • Anmälningskoden för höstterminen är CTH-99995
 • För att din webbanmälan ska beaktas måste du bifoga en egen bilaga (ingen blankett) där du själv tydligt anger vilken kurs/er samt Chalmers kurskod/er du avser. Utan bilaga är anmälan ej komplett och därmed ej giltig.
 • Bilagan samt dokument som styrker behörighet inkl arbetsintyg ska vara uppladdade på ditt konto senast sista dag för anmälan (för exakta datum se nedan). Ytterligare kompletteringstid medges ej.
 • Anmälan utan bilaga och behörighetsgivande dokument är inte komplett. Sent inkomna dokument innebär att anmälan stryks.
 • Anvisningar för hur du laddar upp dokument på ditt konto på antagning.se hittar du här
Anmälan gäller endast kommande termin inte helår

Du gör en anmälan till kurser som ges under kommande vår- eller hösttermin, inte för ett helt kalenderår eller läsår. Kontrollera därför noga när kursen ges nästa gång. För att ta reda på kursnamn, kurskod och läsperiod använder du Chalmers Studentportal. Läs mer under rubriken Kursinformation nedan.

Viktiga datum för anmälan och komplettering på antagning.se hittar du här

Kursinformation

Chalmers kursutbud inom grundutbildnings- och masterprogram finns i Chalmers Studentportal (använd länken nedan). På din kompletterande bilaga ska du tydligt ange vilken/vilka kurs/er du avser med din anmälan. Både kursens namn och kurskod ska framgå. Observera att Chalmers lokala kurskoder bara anges på bilagan. På antagning.se använder du enbart anmälningskoden CTH-99994 (vårtermin) eller CTH-99995 (hösttermin).
Sök efter kurser, kurskoder och kursplaner använder du direktlänk till Studentportalen

Begränsningar

 • Du kan bli antagen till maximalt 30hp per termin. Om du söker kurser som totalt omfattar mer än 30hp måste du ange en prioriteringsordning i din bilaga. Observera att det sällan finns plats på kurser som ingår i, eller är obligatoriska för, program i årskurs 1. Detta gäller även så kallade introduktionskurser.
 • Anmälan ska enbart omfatta kurser som ges under kommande vår- eller hösttermin (inte helt kalenderår eller läsår).
 • Följande alternativ erbjuds inte inom ramen för VFY; Kandidatarbete/examensarbete, språkkurser för programstudenter på Chalmers genom ett samarbete med GU (Fackspråk) samt
  kurser i Chalmers utbud, som endast ges som fristående kurs (Ägare: FRIST). Kurser i Chalmers utbud, som har information Ägare: FRIST i kursplanen, kan endas sökas via antagning.se när den är öppen för anmälan. Se exempelbild.
Bild på en kursplan där Agare: FRIST framgår av texten, den måste sökas direkt via antagning.se

Behörighet

 • Kandidatexamen på högskole- eller universitetsnivå om 180 hp eller motsvarande (dvs lägst 3-årigt program inom icke-specificerat utbildningsområde). Vid minst 150hp som leder till lägst kandidatexamen på högskole- eller universitetsnivå om 180hp eller motsvarande, kan undantag beviljas.

 • För kurser som ges på svenska krävs lägst Svenska 3/B från gymnasieskolan eller motsvarande. För kurser som ges på engelska krävs Engelska 6/B från gymnasieskolan eller motsvarande.

 • Minst 12 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet* som förvärvats efter akademiska studier. Arbetslivserfarenheten behöver inte vara kopplad till din utbildningsprofil.

 • Kursspecifika krav kan tillkomma, kraven finns i Chalmers Studentportal (läs mer under Kursinformation).

 • Läs om reell kompetensprövning, en annan väg till behörighet, här

*) Arbetslivserfarenheten ska omfatta minst halvtid och du behöver ett arbetsintyg (ej anställningsbevis) för att styrka din arbetsuppgift, omfattning i timmar och anställningens längd.

Observera att du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte nödvändigtvis ett arbete; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då totalt uppgå till minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka. All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser till en kurs ska urval göras. Sökande som uppfyller behörighetskraven rangordnas efter längst arbetslivserfarenhet efter att kravet om 12 månader har uppfyllts.

Platsbrist på sökt kurs kan förekomma.

Du får ditt antagningsbesked skickat till dig per e-post. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Fler alternativ för dig som vill utbilda dig vidare

Du som är en Chalmersalumn med en examen från ett utbildningsprogram på grundnivå (civilingenjör, högskoleingenjör, arkitekt, sjöingenjör eller sjökapten) kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud i direkt anslutning till en kommande läsperiod.

Mer information om fristående kurs för Chalmers alumner läser du om på Studentportalen.


Fristående kurser för alla (Ägare: FRIST)
Läs mer om fristående kurser via antagning.se för alla under Vidareutbildning
 
Du som avser att komplettera med mer än en eller ett par fristående kurser för att bli behörig till ett masterprogram rekommenderas istället att göra en anmälan till senare del av lämpligt utbildningsprogram på grundnivå. Anmälan kan göras till både vårterminen respektive höstterminen.

Sidansvarig Publicerad: on 24 feb 2021.