Vidareutbildning för yrkesverksamma

Med vidareutbildning för yrkesverksamma (VFY) avses att befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud kan sökas av enskilda individer med akademisk utbildning och arbetslivserfarenhet.

I mån av plats kan den som är eller har varit yrkesverksam komplettera och uppdatera sin akademiska utbildning för en ökad kompetens och anställbarhet.

Anmälan

 • Din anmälan till VFY gör du via antagning.se
  • Anmälningskoden för vårterminen med sista anmälningsdag 15 oktober är CTH-99994
  • Anmälningskoden för höstterminen med sista anmälningsdag 15 april är CTH-99995
 • För att din anmälan ska anses komplett ska du styrka din behörighet samt bifoga Chalmers bilaga där du själv tydligt anger vilken kurs samt kurskod du avser. Saknas bilagan är anmälan ogiltig och stryks.
  Bilagan finns på sidan Instruktion för bilagan till VFY.
 • Maximalt antal kurser du kan söka är 6 (3 kurser per läsperiod).
 • Observera att bilagan, dokument som styrker din behörighet inklusive arbetsintyg, ska vara uppladdade på ditt konto senast sista dag för anmälan. Ytterligare kompletteringstid inte medges.
  Datum för anmälan på antagning.se
  Anvisningar för hur du laddar upp dokument på ditt konto på antagning.se
 • Instruktioner för hur du söker fram tillgängliga kurser finns på sidan Instruktion för bilagan till VFY.

Begränsningar

 • Du kan bli antagen till maximalt 15hp per läsperiod. Om du söker kurser som totalt omfattar mer än 15 hp inom en läsperiod måste du ange en prioriteringsordning i bilagan. 
 • Det finns sällan plats på kurser som ingår i, eller är obligatoriska för, program i årskurs 1. Detta gäller även så kallade introduktionskurser.
 • Du gör din anmälan till en kurs som ges under antingen kommande vår- eller hösttermin, inte för ett helt kalenderår eller läsår. Kontrollera noga att kursen ges i en läsperiod den kommande terminen och det nu aktuella året.

Behörighet

 • Kandidatexamen på om 180 hp eller motsvarande (dvs lägst 3-årigt program inom icke-specificerat utbildningsområde). Vid minst 150hp som leder till lägst kandidatexamen på högskole- eller universitetsnivå om 180hp eller motsvarande, kan undantag beviljas (om utbildningen är pågående samt att det finns ett inrapporterat kandidatarbete eller aktuell registrering på detta innevarande termin).

 • För kurser som ges på svenska krävs lägst Svenska 3/B från gymnasieskolan eller motsvarande. För kurser som ges på engelska krävs Engelska 6/B från gymnasieskolan eller motsvarande.

 • Minst 12 månaders dokumenterad arbetslivserfarenhet* som förvärvats efter akademiska studier och examen på lägst kandidatexamen. Arbetslivserfarenheten behöver inte vara kopplad till din utbildningsprofil.

 • Kursspecifika krav kan tillkomma, kraven finns att läsa i kursplanen. Kursplanen hittar du via Chalmers Studentportal och Sök i kursutbudet.

 • Läs om reell kompetensprövning, en annan väg till behörighet

*) Arbetslivserfarenheten ska omfatta minst halvtid och du behöver ett arbetsintyg (ej anställningsbevis) för att styrka din arbetsuppgift, omfattning i timmar och anställningens längd.

Observera att du ska ha arbetat minst halvtid för att din arbetslivserfarenhet ska räknas. Normal arbetstid för heltidsarbete är 38 timmar/vecka. Deltid kan anges i timmar, dagar eller i procent. Kravet på minst halvtid gäller inte nödvändigtvis ett arbete; du kan ha flera olika arbeten samtidigt. Arbetstiden under perioden ska då totalt uppgå till minst halvtid, det vill säga i snitt 19 timmar/vecka. All arbetstid räknas som arbetslivserfarenhet. Vid timanställning räknas omfattningen i genomsnitt för hela perioden och du kan ha flera arbeten samtidigt.

Urval

Om det finns fler behöriga sökande än antal platser till en kurs ska urval göras. Sökande som uppfyller behörighetskraven rangordnas efter längst arbetslivserfarenhet efter att kravet om 12 månader har uppfyllts.

Platsbrist på sökt kurs kan förekomma.

Du får ditt antagningsbesked skickat till dig per e-post. Du behöver inte svara på antagningsbeskedet för att behålla din plats.

Kontakt

Chalmers antagning kan inte ge några förhandsbesked, varken om du kommer att uppfylla behörigheten eller om det finns plats på en kurs.

För frågor om din anmälan kontakta antagningen på
Epost: antagning@chalmers.s eller telefon: 031-772 2590 (telefontid vardagar kl 10-11)


Sidansvarig Publicerad: fr 02 jul 2021.