Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning

KPMUT, 60 hp, 1 år 
OBS! Utbildningen ges för sista gången 2020, anmälan är stängd.
Nu erbjuder Chalmers en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningens mål är att du som går utbildningen ska få färdigheter för att i Sverige utöva det yrke som din utländska utbildning har förberett dig för och ska ses som ett komplement till din akademiska utbildning från hemlandet.  

Utbildningens innehåll:

Utbildningen innehåller generella yrkesförberedande kurser och en ämnesspecifik anpassning för arbetsmarknaden.
Fakta om den kompletterande utbildningen:

 • Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, ett utbildningsintyg utfärdas när utbildningen är fullföljd.
 • Heltidsstudier, vilket motsvarar heltidsarbete 40h/vecka.
 • 60 högskolepoäng, vilket motsvarar ett läsår.
 • Undervisningsspråk: Svenska och engelska.
 • Utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter.
 • Studiestart (januari 2020 startade utbildning för sista gången)

Behörighetskrav:

 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 + Engelska 6
 • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller arkitekt som lägst motsvarar en svensk treårig högskoleingenjörsutbildning eller treårig arkitektutbildning, med utfärdad examen från ett internationellt erkänt lärosäte enligt UHRs riktlinjer
 • DIn examen ska ha en inriktning med motsvarighet inom Chalmers nuvarande utbildningsutbud.
 • Motivationsbrev
 • CV
 • Godkänd intervju

Ladda upp följande dokument på ditt konto på antagning.se:

 • Dokument/betyg som styrker att du uppfyller behörighetskraven i svenska och engelska.
 • Examensbevis inklusive en kursförteckning och diplom.
  Läs om vilka regler som finns för detta på antagning.se
  .
  Observera att det är samma regler för dig som söker till ”Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter” som för den som söker till magister och masterutbildningar. På antagning.se finns information om vad som gäller för ditt utbildningsland och hur du ska skicka in dina dokument etc. Om du har fått ett
  utlåtande från Universitets- och högskolerådet (UHR) laddar du upp det också. Ett utlåtande eller beskrivning av  tidigare akademisk utbildning från UHR ersätter inte ditt examensbevis.
 • Ett kortfattat CV som inkluderar arbetslivserfarenhet
 • Ett motivationsbrev, max en sida där du beskriver varför du söker utbildningen och dina förväntningar på densamma. Beskriv även hur du ser på din roll som deltagare under utbildningens genomförande.

Urval:

Ett urval sker av behöriga sökande utifrån en samlad bedömning av:
 • Tidigare utbildning
 • Utbildningens meritvärde
 • Arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen
 • Motivationsbrev
 • Resultatet av intervjun

Anmälan:

stängd för anmälan
 
Anmälningskod: stängd för anmälan
 

Kontakt:

Lena LundströmStudie- och karriärvägledare
031-772 25 00

Per Lundgren, Utbildningsansvarig 
per.lundgren@chalmers.se
031- 772 18 82
 

Liknande utbildningar ges vid:

 ​

Publicerad: fr 03 jul 2020.