Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning

KPMUT, 60 hp, 1 år
 
Nu erbjuder Chalmers en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningens mål är att du som går utbildningen ska få färdigheter för att i Sverige utöva det yrke som din utländska utbildning har förberett dig för och ska ses som ett komplement till din akademiska utbildning från hemlandet.  

Utbildningens innehåll:

Utbildningen innehåller generella yrkesförberedande kurser och en ämnesspecifik anpassning för arbetsmarknaden.
F​akta om den kompletterande utbildningen:

 • Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, ett utbildningsintyg utfärdas när utbildningen är fullföljd.
 • Heltidsstudier, vilket motsvarar heltidsarbete 40h/vecka.
 • 60 högskolepoäng, vilket motsvarar ett läsår.
 • Undervisningsspråk: Svenska och engelska.
 • Utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter.
 • Studiestart 14 januari 2019.

Behörighetskrav:

 • Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3 + Engelska 6
 • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller arkitekt som lägst motsvarar en svensk treårig högskoleingenjörsutbildning eller treårig arkitektutbildning, med utfärdad examen från ett internationellt erkänt lärosäte enligt UHRs riktlinjer
  alternativt
 • Beskrivning av utländsk utbildning (ett så kallat BUD) från Universitets- och högskolerådet. Läs mer här.
 • Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom Chalmers nuvarande utbildningsutbud.
 • Motivationsbrev
 • CV
 • Godkänd intervju

Urval:

Urval sker utifrån en samlad bedömning av:
 • Tidigare utbildning
 • Utbildningens meritvärde
 • Arbetslivserfarenhet som är värdefull för den sökta utbildningen
 • Motivationsbrev
 • Resultatet av intervjun​
Ladda upp följande dokument på ditt konto på antagning.se:
 • Examensbevis inklusive kursförteckning och diplom. Läs om vilka regler som finns för detta på antagning.se. Observera att det är samma regler för dig som söker till ”Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter” som för den som söker till magister och masterutbildningar. På antagning.se finns information om vad som gäller för ditt utbildningsland och hur du ska skicka in dina dokument etc.
 • Utlåtande av tidigare akademisk utbildning alternativt Beskrivning av utländsk utbildning (så kallat BUD), från Universitets- och högskolerådet (UHR), om du har fått ett sådant. Läs mer här.
 • Kortfattat CV som inkluderar arbetslivserfarenhet
 • Motivationsbrev, som på en sida beskriver dels varför du söker utbildningen, dels dina förväntningar på oss och dels hur du ser på din roll som deltagare under utbildningens genomförande

Ansökan:

Ansökan till utbildningen öppnar 17 september på antagning.se​Öppet för sen anmälan. Sista dag för komplettering är 3 december.
 
Anmälningskod: CT​H-82000​ 
 

Kontakt:

Lena LundströmStudie- och karriärvägledare
031-772 25 00

Per Lundgren, Utbildningsansvarig 
per.lundgren@chalmers.se
031- 772 18 82
 

Liknande utbildningar ges vid:

 

Publicerad: fr 08 sep 2017. Ändrad: må 14 jan 2019