Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter med avslutad utländsk utbildning

KPMUT, 60 hp, 1 år
 
Nu erbjuder Chalmers en ettårig kompletterande utbildning för dig som redan har en avslutad utländsk ingenjörs- eller arkitektutbildning och som vill vidareutbilda dig och stärka din anställningsbarhet på den svenska arbetsmarknaden. Utbildningens mål är att du som går utbildningen ska få färdigheter för att i Sverige utöva det yrke som din utländska utbildning har förberett dig för och ska ses som ett komplement till din akademiska utbildning från hemlandet.  

Utbildningens innehåll:

Utbildningen innehåller generella yrkesförberedande kurser och en ämnesspecifik anpassning för arbetsmarknaden. Under halva utbildningen gör du projektarbeten inom ditt ämnesområde och praktik hos potentiella arbetsgivare.

Preliminär programplan

Kurser:
 • Organisation och ledarskap (3 hp)
 • Etik och hållbar utveckling (4,5 hp)
 • Projektarbete i grupp (15 hp + 7,5 hp)
 • Praktik (15 hp)
 • Interkulturell kommunikation (7,5 hp)
 • Juridik för ingenjörer och arkitekter (7,5 hp)
 

Fakta om den kompletterande utbildningen:

 • Examen: Utbildningen är inte examensgrundande, ett utbildningsintyg utfärdas när utbildningen är fullföljd.
 • Heltidsstudier, vilket motsvarar heltidsarbete 40h/vecka.
 • 60 högskolepoäng, vilket motsvarar ett läsår.
 • Undervisningsspråk: Svenska och engelska.
 • Utbildningen är studiemedelsberättigad.
 • Studieavgift utgår för avgiftsskyldiga studenter.
 • Studiestart 15 januari 2018.
 

Behörighetskrav:

 • Grundläggande behörighet för högskolestudier Läs mer
 • Svenska som andraspråk 3 + Engelska 6
 • Avslutad utländsk högskoleutbildning till ingenjör eller arkitekt som lägst motsvarar en svensk treårig högskoleingenjörsutbildning eller treårig arkitektutbildning, med utfärdad examen. Utbildningen ska ha en inriktning med motsvarighet inom Chalmers nuvarande utbildningsutbud.
 • Godkänd intervju
Ladda upp följande dokument tillsammans med din ansökan:
 • Examensbevis inklusive kursförteckning och diplom. Läs om vilka regler som finns för detta på antagning.se. Observera att det är samma regler för dig som söker till ”Kompletterande utbildning för ingenjörer/arkitekter” som för den som söker till magister och masterutbildningar. På antagning.se finns information om vad som gäller för ditt utbildningsland och hur du ska skicka in dina dokument etc.
 • Utlåtande av tidigare akademisk utbildning ,från UHR. (om du har)
 • Kortfattat CV som inkluderar arbetslivserfarenhet
 • Motivationsbrev, som på en sida beskriver dels varför du söker utbildningen, dels dina förväntningar på oss och dels hur du ser på din roll som deltagare under utbildningens genomförande
 

Ansökan:

Ansökan till utbildningen öppnar 15 september på antagning.se, sista ansökningsdag är 15 oktober 2018. Sista dag för komplettering är 3 december.
 
Anmälningskod: CTH-82000 
 

Kontakt:

Lena LundströmStudie- och karriärvägledare
vagledning@chalmers.se
031-772 25 00

Per Lundgren, Utbildningsansvarig 
per.lundgren@chalmers.se
031- 772 18 82
 

Liknande utbildningar ges vid:

 

Publicerad: fr 08 sep 2017. Ändrad: må 12 mar 2018