Vidareutbildning

Fort- och vidareutbildning

Vårt mål är att förse samhälle och individer med relevant kunskap genom kurser med hög kvalitet för att bidra till kompetensutveckling och omställning. Vi erbjuder fort- och vidareutbildning i olika former: uppdragsutbildning, fristående kurser, kompletterande utbildning och öppna nätbaserade kurser (mooc:ar). Uppdragsutbildning finansieras vanligtvis av externa kunder och kan vara skräddarsydda för enskilda kunders behov eller öppna att anmäla sig till. Fristående kurs kan sökas av individer och leder till högskolepoäng. Kompletterande utbildning leder till en examen. Öppna nätbaserade kurser (mooc:ar) är öppna och gratis för alla att följa. 


Uppdragsutbildning

Chalmers erbjuder utbildning som kan vara skräddarsydda för enskilda kunders behov eller öppna att anmäla sig till. Dessa finansieras vanligtvis av externa kunder. Vårt mål är att förse kunder med relevant kunskap inom Chalmers kompetensområden för att stödja behov av kompetensutveckling och omställning.

KPU - Kompletterande pedagogisk utbildning

Chalmers erbjuder en 1,5-årig kompletterande pedagogisk utbildning, Lärande och ledarskap,  som leder till ämneslärarexamen. Vi vänder oss till dig som redan studerat teknik, fysik, kemi eller matematik och som vill vidareutbilda dig.

Fristående kurser (ger högskolepoäng)

Fristående kurser för alla

Sedan 2020 erbjuder Chalmers ett antal fristående kurser inom ämnen som exempelvis programmering och projektledning. ​Kurserna erbjuds under höstterminen, vårtterminen och även som sommarkurser för alla som möter behörighetskraven.

Fristående kurser för yrkesverksamma ​

Med vidareutbildning för yrkesverksamma avses befintliga kurser inom Chalmers ordinarie utbildningsutbud som kan erbjuds enskilda individer (ej juridiska personer) med akademisk utbildning och yrkeserfarenhet. Deltagarna bekostar själva kurslitteratur och ev annat annat studiematerial.

Fristående kurs för Chalmers alumner

Du som är alumn med examen från ett utbildningsprogram på grundnivå vid Chalmers kan söka kurser ur Chalmers ordinarie utbildningsutbud inför kommande läsperiod.
Fristående kurs för Chalmers alumner (information på Chalmers studentportal)

Öppna nätbaserade kurser (moocar)

Mooc-kurser, efter engelskans massive open online courses, ger möjligheter till ny kunskap för alla som har tillgång till en uppkopplad dator. Kursdeltagare över hela jorden kan i sin egen takt ta del av videoföreläsningar, diskussioner, lösa uppgifter och skriva tentamen.
Öppna nätbaserade kurser (moocar)​​

Korta kurser för yrkesverksamma (ger diplom)

Chalmers ger kurser som särskilt riktar sig till yrkesverksamma genom att de är korta och oftast mer tillgängliga genom ett blandformat av undervisning på campus och på distans. Dessutom kan de erbjudas och sökas med relativt kort framförhållning. Kurserna söks av individer, är gratis och ger inga högskolepoäng.​
Korta kurser för yrkesverksamma​


 
 

Sidansvarig Publicerad: ti 21 sep 2021.