Vårbilder Chalmers-2.jpg

Fristående kurser våren 2021

​Chalmers erbjuder fyra fristående kurser vårterminen 2021. Flera av dessa är nu öppna för sen anmälan på antagning.se. 

Sista anmälningsdag för de fristående kurserna listade nedan var den 15 oktober, men flera av kurserna är fortfarande öppna för sen anmälan. Observera att kurser med färre sökanden än vad som angetts som minimigräns kan komma att ställas in.

Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga - se mer information på sidan om kursavgifter. ​

Fristående kurser som ges på svenska

Kvällskurs - De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden 
Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs. Fördjupad information om kursen hittar du här.

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: Kvällstid, 2021-01-27 - 2021-04-21
Studietakt: 25%
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: Rymd-, geo- och miljövetenskap
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 250
Examinator: Per Bjerkeli
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola

Fristående kurser som ges på engelska

Introduktion till programmering i Python
Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken i hela världen. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-03-21
Studietakt: 50%
Betygsskala: TH (U, 3, 4, 5)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk fysik
Institution: Data- och informationsteknik
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 20
Max antal deltagare: 100 
Examinator: Krasimir Angelov ​
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola
Särskild behörighet: Matematik 3

Projektledning inom byggsektorn (Project management in construction)
Kursen behandlar, utifrån ett hållbart, etiskt och socialt perspektiv, den komplexitet och variation av projektformer och projektledarroller som finns inom byggsektorn. Du kommer att utveckla färdigheter i att tillämpa verktyg, metoder och teorier (normativa och analytiska) relevanta för aktörer inom sektorn genom konkreta exempel och projektarbeten.

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-03-21
Studietakt: 50%
Betygsskala: TH (U, 3, 4, 5)
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 40
Max antal deltagare: 65 
Examinator: Christian Koch
Behörighet: Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Särskild behörighet: Engelska 6

Fastighetsekonomi (Real estate finance)
I den här kursen får du en förståelse och kunskap om grundläggande koncept och verktyg inom fastighetsekonomi och lär dig att positionera detta inom byggsektorkontexten genom ett tvärvetenskapligt synsätt.

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: 2021-01-18 - 2021-03-21
Studietakt: 50%
Betygsskala: TH (U, 3, 4, 5)
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Huvudområde: Samhällsbyggnadsteknik
Institution: Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Undervisningsspråk: Engelska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 40
Max antal deltagare: 60
Examinator: Christian Koch
Behörighet: Grundläggande behörighet för avancerad nivå
Särskild behörighet: Engelska 6

Publicerad: on 25 nov 2020.