Fristående kurser hösten 2020

I Coronapandemins spår vill Chalmers erbjuda fler möjligheten att kunna studera vidare i höst. Därför erbjuder vi nu ett antal fristående kurser som kan läsas på distans hösten 2020. 

Ansökan till de fristående kurserna öppnar 15 juli på antagning.se. Du kommer även att kunna söka kurser som vanligtvis enbart ges till studenter som läser våra program, något som kallas för samläsning. När det gäller samläsning av kurser på Chalmers kan även obligatoriska moment komma att anordnas på campus. 

Ingen studieavgift krävs för medborgare från EU/EEA. För övriga - se mer information på sidan om kursavgifter. 

Observera att kurser med färre sökanden än vad som angetts som minimigräns kan komma att ställas in.

Fristående kurser som ges på svenska
Kvällskurs - De stora frågorna – om naturens byggstenar, universum, liv och framtiden 
Hur fungerar världens byggstenar, är vi verkligen helt ensamma i universum och vilka utmaningar står mänskligheten inför? Det är några av de stora frågor som du kan fördjupa dig i denna fristående kvällskurs. Fördjupad information om kursen hittar du här.​

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 7,5 poäng
Studieperiod: Kvällstid HT 2020, under veckorna 37-48​
Studietakt: 25 %.
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Teknisk fysik
Institution: Rymd-, geo- och miljövetenskap
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 250
Examinator: Per Bjerkeli
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola

Läs kursplanen här
Ansök till kursen på antagning.se

Förnyelsebar elproduktion och eltransporter 
Behovet av elektrisk energi ökar över hela världen. Produktionen av elektrisk kraft måste vara miljövänligt för att utvecklingen skall vara hållbar; också transporten av människor och gods måste gå i den riktningen. Du får lära dig baskunskaper om, tekniska beskrivningar av och prestanda för elkraftproduktion med vindkraft, solkraft, vågkraft och vattenkraft. Funktionen av ett elfordon med batterilager behandlas också. 

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 3,5 poäng
Studieperiod: 20​1102-210117 (läsperiod 2)
Studietakt: 50%  
Betygsskala: Underkänd (U)/godkänd(G)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Elektroteknik
Institution: Elektroteknik
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 25 
Max antal deltagare: 100
Examinator: Ola Carlson
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola

Introduktion till programmering i Python
Kursen är en första introduktion till programmering med hjälp av Python, ett av de mest använda programmeringsspråken i världen. Den ger dig omfattande kunskaper i språket, vilket gör det möjligt för dig att skriva kod för en mängd olika uppgifter och att läsa och återanvända kod skriven av andra programmerare. Parallellt med att lära sig språket kommer du att introduceras till grundläggande begrepp inom datorer och programmering.

Kursbeskrivning
Högskolepoäng: 6 poäng
Studieperiod: 201102-210321 (läsperiod 2-3)
Studietakt: 25%
Betygsskala: TH (U, 3, 4, 5)
Utbildningsnivå: Grundnivå
Huvudområde: Datateknik, Teknisk fysik
Institution: Data- och informationsteknik
Undervisningsspråk: Svenska
Sökbar för utbytesstudenter: Nej
Minsta antal deltagare: 0
Max antal deltagare: 100 
Examinator: Aarne Ranta
Behörighet: Grundläggande behörighet till högskola
Särskild behörighet: Matematik 4​

Kur
ser som ges på engelska
Projektledning inom byggsektorn (Project management in construction)
The course addresses, from a sustainable, ethical and social perspective, the complexity and variety of project forms and roles as project managers found in the construction sector. This course will give you an introduction to project management, what it involves in the modern construction project, and its development.

Course description
Credits: 7,5 
Study period: 200902-201020 (study period 1)
Tempo: 50%
Grading: TH – (Five, Four, Three, Fail)
Major subject: Civil and Environmental Engineering 
Department: Architecture and civil engineering
Open for exchange students: No
Minimum participants: 40
Maximum participants: 65

Samläsning av kurser

Vi erbjuder också samläsning i kurser som vanligtvis enbart ges till studenter som går våra program. Det innebär att du kommer att läsa kurserna tillsammans med studenter som redan studerar på Chalmers. I kursplanerna (se länk nedan) framgår vilka kurser som ges i läsperiod 1 (200902-201020) och vilka som ges i läsperiod 2 (201102-210117). 

Antagningsbesked för kurser i läsperiod 1 går ut 14 augusti och för kurser i läsperiod 2 går beskeden ut 20 oktober. 

BOM285 - Byggnadens tekniska funktion och utformning 
BOM365 - Byggnadsfysik och byggnadsakustik
DAT321 – Mjukvarukvalitet
DAT246 - Empirisk programvaruteknik
DAT380 - Teknikdriven experimentell speldesign 
DAT405 - Introduktion till data science och AI
DAT435 - Tillämpat matematiskt tänkande
TIF350 - Funktionella material för energitillämpningar
FFR120 - Simulering av komplexa system
KBT135 - Hantering och återvinning av avfall
MMS050 - Konstruktionsberäkningar med finita elementmetoden 
MMF062 - Fordonsdynamik 
TME055 – Strömningsmekanik
MKM110 – Mikrosystemteknik
FKA196 - Grunderna i mikro- och nanoteknologi
SSY085 - Konstruktion av mikrovågs- och fotoniksystem
LKT325 - Matematisk statistik
LMA521 - Tillämpad matematisk statistik
MVE170 - Grundläggande stokastiska processer
MVE190 - Linjära statistiska modeller
MVE550 - Stokastiska processer och Bayesiansk inferens
TMA521 - Storskalig optimering
LMA017 - Matematisk analys i flera variabler
TMA044 – Flervariabelanalys
MVE560 - Arkitektur och geometri
ENM156 - Hållbar utveckling och etik inom datateknik
RRY095 - Satellitbaserade navigationssystem
RRY070 - Millimetervågs- och THz-teknik
TEK685 – Produktionsutveckling

Publicerad: to 10 sep 2020.